Các Tổ chức tại Phoenix Cung cấp $ 112,500 Công nghệ cho các Trường Tiểu học Công giáo

Theo nguồn tin Catholic Education Arizona trên trang mạng prnewswire.com Các Tổ chức Phoenix Cung cấp $ 112,500 Công nghệ cho các Trường Tiểu học Công giáo PHOENIX Ngày 13 tháng 8 năm 2020 COVID-19 đã ảnh hưởng đến cách sống, làm việc và học tập của người Mỹ. Vào mùa thu này hàng nghìn […]

Read More

Phoenix Trial Blitz: Các địa điểm thử nghiệm COVID-19 miễn phí vào một số ngày nhất định từ Thứ sáu ngày 21 đến Thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang của phoenix.gov Phoenix Trial Blitz: Các địa điểm thử nghiệm COVID-19 miễn phí vào một số ngày nhất định từ Thứ sáu ngày 21 đến Thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2020 Phoenix Testing Blitz: Sự kiện thử nghiệm COVID-19 miễn phí 18 THÁNG 8 NĂM 2020 Thử nghiệm […]

Read More

Trường Đại học Phoenix công bố 13 loại học bổng mới dựa trên thành tích cao khi duy trì điểm trung bình 3.0 hoặc cao hơn có sẵn vào mùa thu 2020 trị giá từ 2.000 đến 3.000 đô la cho mỗi học bổng có thể được áp dụng cho học phí trong chương trình cử nhân hoặc thạc sĩ

Theo nguồn tin University of Phoenix trên trang mạng prnewswire.com Trường Đại học Phoenix công bố 13 loại học bổng mới dựa trên thành tích cao khi duy trì điểm trung bình 3.0 hoặc cao hơn có sẵn vào mùa thu 2020 trị giá từ 2.000 đến 3.000 đô la cho mỗi học bổng có […]

Read More

Phoenix Trial Blitz: Các địa điểm thử nghiệm COVID-19 miễn phí vào một số ngày nhất định

Theo nguồn tin trên trang của phoenix.gov Phoenix Trial Blitz: Các sự kiện thử nghiệm COVID-19 miễn phí NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2020 9:00 SÁNG Đối tác cộng đồng PHX Thử nghiệm COVID-19 Các đối tác cộng đồng đang tổ chức cdc địa điểm thử nghiệm COVID-19 miễn phí vào một số ngày nhất […]

Read More