Ủng hộ cải tổ luật di dân

Theo nguồn tin trên mạng của báo Người Việt

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=162554&zoneid=4#.UTZtK3xARwU

]]]]> ]]>