Arizona: Sắp Ra Luật Cấm Giúp NSA Nghe Lén Điện Đàm

Theo nguồn tin trên trang mạng của vietbao.com

http://vietbao.com/D_1-2_2-71_4-220457_5-15_6-2_17-28097_14-2_15-2/

]]]]> ]]>