Dự Án ROSE Tại Arizona Cho Phép: Gái Điếm có Thể vào ‘Trường Công Tác Xã Hội’ Thay Vì Đi Tù

Theo nguồn tin trên mạng của vietbao.com

http://vietbao.com/p114a218140/du-an-rose-tai-arizona-cho-phep-gai-diem-co-the-vao-truong-cong-tac-xa-hoi-thay-vi-di-tu

Source: vietbao.com

]]]]> ]]>