Phóng Sự Video Clip Tết Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Arizona

Theo nguồn tin Thằng Bờm AZ Online trên mạng của youtube.com

Phóng Sự Tết Cộng Đồng Người Việt QG tại Arizona

http://youtu.be/SvslSci0PeY]]]]> ]]>