Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng

Theo nguồn tin Thằng Bờm AZ Online trên mạng của youtube.com

Phóng Sự Tết Cộng Đồng Người Việt QG tại Arizona

https://youtu.be/kVz6-AVJErs]]]]> ]]>