Chương Trình Gây Quỹ Giúp Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hoà

Quý bạn muốn giúp đỡ những người đã bị ảnh hưởng bởi chiến tranh Việt Nam? Năm nay là lần thứ 40 kỷ niệm ngày Sài Gòn sụp đổ. Trong dịp này, cơ sở thiện nguyện Legacy Organization of Vietnamese Enrichment (L.O.V.E) có chương trình gây quỹ để giúp những vị thương phế binh Việt Nam Cộng Hoà cũng như gia đình của họ. Tiền thu góp được sẽ trở thành những món quà nho nhỏ để các gia đình này đầu tư vào những công việc lâu dài để có thể tự lực cánh sinh. L.O.V.E. hy vọng sẽ có thể gửi những món quà này đến tay của người nhận trước ngày 30 tháng 4 nên mong quý bạn có lòng hảo tâm hãy dành chút thời gian để hoàn tất việc đóng góp sớm. Chúng tôi có biên lai cho mọi sự đóng góp để quý bạn khai thuế.

https://www.facebook.com/buttremagazine]]]]> ]]>