Hình Ảnh Thượng Nghị Sĩ John McCain Tham Quan Hỏa Lò aka Hanoi Hilton ở Hà Nội

Theo nguồn tin trên trang mạng twitter của

Source: Senator John McCain Theo nguồn tin trên trang mạng twiter của John McCain ‏@SenJohnMcCain 1d Touring Hoa Lo Prison – aka The #Hanoi Hilton – where my fellow POWs & I were held during the #VietnamWar

Source: Senator Jack Reed Theo nguồn tin trên trang mạng twiter của Senator Jack Reed ‏@SenJackReed 23h Reflecting on the profound service & sacrifice of @SenJohnMcCain & other POWs held at former Hoa Lo Prison. #Vietnam

]]]]> ]]>