But Tre Magazine 135

Theo nguồn tin trên trang facebook của But Tre Magazine

Vào ngày 20 tháng 11 năm 2015, 5.000 quyển BT được phân phối đến các cơ sở thương mại Việt Nam tại tiểu bang AZ. Trong vòng 4 ngày báo có tại Utah, NM, Cali, và Texas. Trên bìa báo tháng này là các em các em đã đoạt giải cao trong cuộc thi Recycled Fashion tại Tết Trung Thu 2015 (Arizona) vào tháng 9 vừa qua – đó là các em Arianna Bùi, Elizabeth Phạm, Diệu Hân. Ảnh do Alvin Nguyễn chụp, Janin Dispo chỉnh sửa, và Vinh Trần thiết kế. Các bạn muốn tham gia Tuyển Lựa Ảnh Bìa xin vui lòng email ảnh đến ButTreMagazine@hotmail.com hoặc ButTre@ButTre.org. On November 20th, 2015, 5000 But Tre magazines have been distributed to businesses throughout AZ. The magazine will arrive in Utah, NM, Cali, and Texas within 4 days. Our cover models this issue are Arianna Bui, Elizabeth Pham, Dieu Han – the winners of the Recycle Fashion at the Moon Festival . Image was photographed by Alvin Nguyen, edited by Janin Dispo, and designed by Vinh Tran. To submit your images for a chance to be on the cover of But Tre, please send your images to ButTreMagazine@hotmail.com or ButTre@ButTre.org.

https://www.facebook.com/buttremagazine/]]]]> ]]>