Lễ Bế Giảng Khóa I Niên Khóa 2015-2016 của Trung Tâm Việt Ngữ Tiếng Mẹ

Theo nguồn tin trên trang mạng Facebook của Trung Tâm Việt Ngữ Tiếng Mẹ

LỄ BẾ GIẢNG KII/14-15 END OF THE SEMESTER CEREMONY Trung Tâm Việt Ngữ Tiếng Mẹ sẽ tổ chức lễ bế giảng khóa I, niên khóa 2015-2016 vào lúc 10:00AM – 11:00AM, Chúa Nhật, ngày 13 tháng 12, năm 2015. The End of the Semester Ceremony at Tiếng Mẹ Vietnamese Language Center will be celebrated from 10:00AM to 11:00AM on Sunday, December 13, 2015. Chương trình lễ bế giảng: 🌸 chương trình văn nghệ (student performances) 🌸 trao quà giáo viên (faculty recognition) 🌸 tuyên dương học sinh danh dự (honor student recognition) 🌸 phát bài thi cuối khóa (final exam result) 🌸 phát quà cuối khóa cho tất cả học sinh (presents to all students)

https://www.facebook.com/TiengMe/photos/a.592648010835347.1073741830.591992247567590/633417123425102/?type=3&theater]]]]> ]]>