Kỷ niệm Ngày Bảo Tàng “MUSEUM DAY LIVE!” của Tạp chí Smithsonian tại Bảo tàng Pueblo Grande vào thứ Bảy Ngày 21 Tháng 9 Năm 2019


Theo nguồn tin Vietnamese translation trên trang của phoenix.gov


21 tháng 9 năm 2019
BẢO TÀNG SMITHSONIAN NGÀY CỦA TẠP CHÍ LIVE!

Đến từ: Bảo tàng Pueblo Grande
Thời gian: 9:00-04:45
Celebrate Smithsonian Maga tạp chí điện tử của Bảo tàng Day Live! tại Pueblo Grande Bảo tàng về thứ bảy, Tháng Chín 21.

Thưởng thức một phiên nhạc miễn phí cho trẻ em với guitarist địa phương Alex Wilcox từ 10 giờ sáng – trưa! Hai cho-one nhập học có sẵn tất cả các ngày. Chỉ cần đăng ký để có được vé hai-cho-một bạn trên smithsonianmag.com/museumday bắt đầu ngày 15 tháng tám.

Trong danh dự của Năm Smithsonian của âm nhạc và lễ kỷ niệm lần thứ 90 sắp tới Pueblo Bảo tàng Grande, Bảo tàng Pueblo Grande sẽ giới thiệu đất nước phương Tây và nhạc blue của thời đại ngày thành lập của bảo tàng.
Liên hệ với chung: Bảo tàng Pueblo Grande
Số điện thoại: 602-495-0901


September 21, 2019
SMITHSONIAN MAGAZINE’S MUSEUM DAY LIVE!

Location: Pueblo Grande Museum
When: 9:00 AM – 4:45 PM
Celebrate Smithsonian Maga​zine’s Museum Day Live! at Pueblo Grande Museum on Saturday, September 21.

Enjoy a free music session for kids with local guitarist Alex Wilcox from 10 am – noon! Two-for-one admission available all day. Simply register to get your two-for-one ticket on smithsonianmag.com/museumday starting August 15th.

In honor of Smithsonian’s Year of Music and Pueblo Grande Museum’s upcoming 90th anniversary celebration, Pueblo Grande Museum will present western country and blues music from the era of the museum’s founding.
General Contact: Pueblo Grande Museum
Phone Number: 602-495-0901


https://www.phoenix.gov/calendar/parks/2960