Hội Chợ Xuân Canh Tý 2020 tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong thành phố Phoenix ở tiểu bang Arizona


Theo nguồn tin trên mạng của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Hội Chợ Xuân Canh Tý 2020 tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong thành phố Phoenix ở tiểu bang Arizona
Giáo Xứ
2915 W Northern Ave.
Phoenix, AZ 85051
Tel. (602) 395-0421
…………………………………..
Thứ Bảy
Bắt đầu: 9 giờ sáng Kết thúc: 10 giờ tối
…………………………………..
♦ Có chương trình KARAOKE
♦ Các gian hàng thực phẩm mở cửa từ 9:00 sáng.
♦ Có bán đầy đủ các món ăn thuần túy Việt Nam.
♦ Có trò chơi cho trẻ em mọi lứa tuổi suốt ngày.
♦ Xổ số độc đắc $1,500.00 và có nhiều giải an ủi.
♦ Chương trình văn nghệ đặc biệt bắt đấu lúc 7 giờ
tối do ban nhạc Thành Tâm phụ trách.Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at yandy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại cttdvnphx.com.