Phoenix được League of American Bicyclists đặt tên là một cộng đồng thân thiện với xe đạp


Theo nguồn tin trên trang của phoenix.gov


Phoenix được Liên đoàn những người đi xe đạp Mỹ đặt tên là một cộng đồng thân thiện với xe đạp
NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2020 4:18 CHIỀU
Hôm nay, Hiệp hội Người đi xe đạp Liên minh Hoa Kỳ tuyên bố rằng Phoenix một lần nữa giành được giải Đồng cấp với tư cách là Cộng đồng thân thiện với xe đạp vì cam kết biến thành phố trở thành một nơi tốt hơn, an toàn hơn cho xe đạp. Phoenix là thành phố lớn thứ năm của Hoa Kỳ và tham gia 482 cộng đồng trên cả nước để theo đuổi các đường phố an toàn hơn và đi xe đạp tốt hơn cho mọi người. Giải thưởng công nhận Phoenix vì cam kết cải thiện hành lang giao thông và cơ hội giải trí có thể được hưởng ở mọi lứa tuổi và khả năng.

Thị trưởng Kate Gallego cho biết, chúng tôi cam kết làm cho việc đi xe đạp trở nên dễ dàng và an toàn hơn cho cư dân của chúng tôi. “Phoenix hiện đang có 1,062 dặm xe đạp làn với con số đó liên tục phát triển. Vận tải đa phương thức, trong đó xe đạp đóng một phần quan trọng, là chìa khóa cho một tương lai lành mạnh và công bằng hơn.

Kini Knudson, Giám đốc Vận tải đường phố Phoenix cho biết, với sự hỗ trợ của Hội đồng Thị trưởng và Thành phố, Sở Giao thông Đường phố đã tạo ra Văn phòng An toàn cho Người đi bộ và Chương trình Giao thông Chủ động như một bằng chứng về cam kết lâu dài để cải thiện các lựa chọn vận chuyển an toàn và chủ động trên toàn thành phố.

Kể từ năm 2002, chương trình Xe đạp thân thiện với người đi xe đạp của Hiệp hội người Mỹ đã chấp nhận hơn 1.800 đơn xin giải thưởng và hiện có gần 500 Cộng đồng thân thiện với xe đạp ở 50 tiểu bang và Quận Columbia.

Sau đó, Phoenix Phoenix đã cắt giảm và mặc dù chúng tôi hài lòng với giải Đồng, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với cộng đồng để đầu tư khôn ngoan vào cơ sở hạ tầng xe đạp để chúng tôi có thể cải thiện chỉ định của mình trong đánh giá tiếp theo, ông Kn Knson nói.

Cho dù mọi người đang đi làm, khám phá những con đường mòn hay đi xe đạp để vui chơi và tập thể dục, Phoenix có một cái gì đó cho tất cả mọi người, ông Cameron nói, Chủ tịch Hội đồng Thelda Williams, chủ tịch Tiểu ban Giao thông, Cơ sở hạ tầng và Đổi mới. Với chương trình bảo trì mặt đường được tăng tốc, mỗi dự án lát là một bản trống để mô phỏng lại cách sử dụng con đường. Giao thông đường phố đang đánh giá từng dự án lát đường để xem nơi có thể thêm làn đường xe đạp mới.

Trên khắp đất nước, chúng ta đã thấy rất nhiều người Mỹ đạp xe trong đại dịch. Điều quan trọng là các cộng đồng như Phoenix đang thực hiện các bước để biến việc đi xe đạp trở thành một lựa chọn an toàn, dễ tiếp cận đối với mọi người, ông Bill Nesper, giám đốc điều hành của Hiệp hội Người đi xe đạp Mỹ cho biết.

Chương trình Mỹ thân thiện với người đi xe đạp của Hiệp hội người đi xe đạp Mỹ đặt ra các tiêu chuẩn cho cách cộng đồng xây dựng và đánh dấu tiến trình hướng tới các lựa chọn xe đạp an toàn hơn và tốt hơn. Giải thưởng cấp độ đồng ghi nhận cam kết của Phoenix trong việc cải thiện điều kiện cho tất cả những người đi xe đạp thông qua đầu tư vào cơ sở hạ tầng xe đạp, giáo dục xe đạp, chương trình an toàn xe đạp cho người lớn và thanh thiếu niên, các sự kiện như Bike to Work Day, đầu vào công cộng và hơn thế nữa.

Để tìm hiểu thêm về chương trình BFC, hãy truy cập bikeleague.org/community .

Tìm hiểu thêm về Bộ Giao thông Đường phố tại phoenix.gov/streets và theo dõi bộ phận trên Twitter @StreetsPHX .


Phoenix Named a Bronze Level Bicycle Friendly Community by the League of American Bicyclists
JUNE 10, 2020 4:18 PM
Today, the League of American Bicyclists announced that Phoenix once again earned the Bronze-level award as a Bicycle Friendly Community for its commitment to making the city a better, safer place to bicycle. Phoenix is the fifth largest U.S. city and joins 482 communities across the country in the pursuit of safer streets and better bicycling for everyone. The award recognizes Phoenix for its commitment to improving transportation corridors and recreational opportunities that can be enjoyed by all ages and abilities.

“We are committed to making bicycling easier and safer for our residents,” said Mayor Kate Gallego. “Phoenix currently has 1,062 bike lane miles with that number continuously growing. Multi-modal transportation, in which bicycles play an important part, is the key to a healthier and more equitable future.”

“With support from the Mayor and City Council, the Street Transportation Department created the Office of Pedestrian Safety and the Active Transportation Program as proof of a lasting commitment to improving safety and active transportation options citywide,” said Kini Knudson, Phoenix Street Transportation Director.

Since 2002, the League of American Bicyclists Bicycle Friendly America program has accepted more than 1,800 applications for awards and there are currently nearly 500 Bicycle Friendly Communities in the 50 states and the District of Columbia.

“Phoenix made the cut and although we are happy with the Bronze award, we will continue to work with the community to make wise investments in bicycle infrastructure so we can improve our designation in the next evaluation,” Knudson said.

“Whether people are commuting to work, exploring trails or bicycling for fun and fitness, Phoenix has something for everyone,” said Councilwoman Thelda Williams, who chairs the Transportation, Infrastructure and Innovation Subcommittee. “With the Accelerated Pavement Maintenance Program, each paving project is a blank slate to reimagine how the road is used. Street Transportation is evaluating each paving project to see where new bike lanes can be added.”

“Across the country, we have seen so many Americans biking during the pandemic. It’s critical that communities like Phoenix are taking steps to make biking a safe, accessible option for people,” said Bill Nesper, executive director of the League of American Bicyclists.

The League of American Bicyclists’ Bicycle Friendly America program sets standards for how communities build and mark progress toward safer and better bicycling options. The Bronze level award recognizes Phoenix’s commitment to improving conditions for all people who bike through investments in bicycle infrastructure, bicycle education, adult and youth bicycle safety programs, events like Bike to Work Day, public input and more.

To learn more about the BFC program, visit bikeleague.org/community.

Learn more about the Street Transportation Department at phoenix.gov/streets and follow the department on Twitter @StreetsPHX.

###


https://www.phoenix.gov/newsroom/article/1251