Các Tổ chức tại Phoenix Cung cấp $ 112,500 Công nghệ cho các Trường Tiểu học Công giáo


Theo nguồn tin Catholic Education Arizona trên trang mạng prnewswire.com

Các Tổ chức Phoenix Cung cấp $ 112,500 Công nghệ cho các Trường Tiểu học Công giáo

PHOENIX
Ngày 13 tháng 8 năm 2020

COVID-19 đã ảnh hưởng đến cách sống, làm việc và học tập của người Mỹ. Vào mùa thu này hàng nghìn trẻ em sẽ trở lại trường học trong môi trường học tập trực tuyến. Mặc dù dự kiến ​​chỉ là tạm thời hỗ trợ để sinh viên có công nghệ họ cần học là ưu tiên hàng đầu.

Lực lượng Đặc nhiệm Giáo dục và Truyền bá Phúc âm hóa V Encuentro được Giám mục Olmsted thành lập vào mùa thu năm 2019 với mục tiêu hỗ trợ các trường Công giáo. Vào tháng 7 năm 2020 Giám đốc Lâm thời của Văn phòng Các Trường Công giáo là Domonic Salce đã yêu cầu các thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm này hỗ trợ bằng cách có được công nghệ cho các gia đình có nhu cầu trong các trường Công giáo thuộc giáo phận Phoenix.

“Điều cần thiết là phải bắt đầu năm học thật tốt và các trường học của chúng tôi được thử thách để đảm bảo tất cả học sinh có quyền truy cập vào công nghệ đầy đủ để kết nối với giáo viên và bạn học của mình. Công nghệ như máy tính xách tay, Chromebook và trong nhiều trường hợp là các điểm truy cập Internet khi cần thiết. Công nghệ thích hợp trong tay học sinh sẽ san bằng sen chơiđể giúp tất cả học sinh Công giáo có thể đạt được giáo dục, “Salce nói.

Giáo dục Công giáo Arizona là tổ chức xếp hạng học phí số 1 của Arizona và đã hỗ trợ các trường Công giáo trong Giáo phận Phoenix thông qua học bổng học phí tín dụng thuế trong 23 năm. Bà Padberg chia sẻ, “Chúng tôi biết ơn rằng, bằng cách làm việc cùng nhau, chúng tôi có thể thay đổi cuộc sống và chuyển đổi văn hóa thông qua việc quyên góp công nghệ của chúng tôi.”

Các tổ chức đóng góp bao gồm:

Giáo dục Công giáo Arizona
Tổ chức Cộng đồng Công giáo
TeamLogic IT
Sáu ân nhân bí mật

The Catholic Community Foundation là một tổ chức tài chính có sứ mệnh xây dựng tương lai của Đức tin bằng cách cung cấp hỗ trợ bền vững cho những người phục vụ cộng đồng của chúng ta,\ là công ty chị em đầu tiên hỗ trợ. Giám đốc điều hành của Quỹ Deacon James Carabajal (CEO of the Foundation) rất vui mừng được hợp tác với CEA để giúp đáp ứng một số nhu cầu trong cộng đồng của chúng tôi.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, sinh viên và giảng viên của chúng tôi sẽ trải qua một năm học bắt đầu không giống với bất kỳ trường nào khác. Sứ mệnh của Quỹ là giúp hỗ trợ cộng đồng của chúng ta thông qua các hoạt động đầu tư dài hạn, lành mạnh và giáo dục những người khác về tầm quan trọng của việc tiết kiệm vào ngày mưa. Năm ngoái, Quỹ đã may mắn báo cáo thặng dư hoạt động do các hoạt động đầu tư thận trọng của chúng tôi. Do đó, chúng tôi đã có thể đáp ứng lời kêu gọi giúp đỡ. ” Để tìm hiểu thêm về Catholic Education Arizona xin hãy truy cập www.ccfphx.org.

Trường Công giáo tự hào:

Tỷ lệ tốt nghiệp 99%
97% trúng tuyển đại học hoặc nghĩa vụ quân sự
1000 giờ phục vụ cộng đồng hàng năm

Catholic Education Arizona là nhà cung cấp học bổng lớn nhất cho các gia đình không được phục vụ theo học các trường tư thục. Khoản đóng góp tín dụng thuế 16,4 triệu đô la Năm ngoáiđã được thực hiện để hỗ trợ gần một nửa số học sinh trường Công giáo của Arizona. Kể từ năm 1998, hơn 268 triệu đô la học bổng học phí đã được trao cho 138.000 sinh viên. Tìm hiểu thêm về cách CEA đang Thay đổi Học bổng Changing Lives One Scholarship at a Time tại www.ceaz.org hoặc gọi số 602-218-6542.

Liên hệ: Debra Preach, Chief Development Officer
Giáo dục Công giáo Arizona
dpreach@ceaz.org
(602) 218-6542

NGUỒN Catholic Education Arizona

Liên kết liên quan

www.ceaz.org


Phoenix Organizations Provide $112,500 in Technology for Catholic Elementary Schools

PHOENIX, Aug. 13, 2020 /PRNewswire/ — COVID-19 has affected the way Americans live, work, and learn. This fall, thousands of children will return to schools in online learning environments. While expected to be temporary, assistance for students to have the technology they need to learn is a top priority.

The V Encuentro Education and Evangelization Task Force was established by Bishop Olmsted in the fall of 2019 with a goal to support Catholic schools. In July 2020, The Catholic Schools Office Interim Superintendent, Domonic Salce, asked the members of this Task Force to assist by obtaining technology for families in need in Phoenix’s Catholic diocesan schools.

“It is essential to start the school year strong and our schools are challenged to ensure all students have access to adequate technology to connect to their teachers and classmates. Technology such as laptops, Chromebooks and, in many cases, hotspots for Internet access, are needed. Appropriate technology in students’ hands levels the playing field, making education attainable for all Catholic school children,” stated Salce.

Catholic Education Arizona is Arizona’s #1 ranked school tuition organization and has supported the Catholic schools in the Diocese of Phoenix through tax credit tuition scholarships for 23 years. Ms. Padberg shared, “We are grateful that, by working together, we can change lives and transform culture through our technology donation.”

Contributing organizations include:

Catholic Education Arizona
Catholic Community Foundation
TeamLogic IT
Six confidential benefactors
The Catholic Community Foundation, a financial institution whose mission is to build the future of the Faith by providing sustainable support for those who serve our community, was the first sister company to step up to help. Deacon James Carabajal, CEO of the Foundation, is thrilled to partner with CEA to help meet some of the needs in our community.

“There is no doubt that our students and faculty will experience a start to the school year, unlike any other. It is the Foundation’s mission to help support our community through sound, long-term investing practices, and educating others on the importance of saving for the rainy day. Last year, the Foundation was blessed to report an operating surplus because of our prudent investing practices. As a result, we were able to respond to the call for help.” To learn more about the Catholic Community Foundation, visit www.ccfphx.org.

Catholic school’s boast:

99% graduation rate
97% matriculate to higher education or military service
1000s of hours of community service annually
Catholic Education Arizona is the largest provider of scholarships to underserved families attending private schools. Last year $16.4 million in tax credit contributions was made to assist nearly half of Arizona’s Catholic school students. Since 1998, over $268 million in tuition scholarships has been awarded to 138,000 students. Learn more about how CEA is Changing Lives One Scholarship at a Time at www.ceaz.org or call 602-218-6542.

Contact: Debra Preach, Chief Development Officer
Catholic Education Arizona
dpreach@ceaz.org
(602) 218-6542

SOURCE Catholic Education Arizona

Related Links

www.ceaz.org


Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.


https://www.prnewswire.com/news-releases/phoenix-organizations-provide-112-500-in-technology-for-catholic-elementary-schools-301111489.html