Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Bán Bánh Chưng, Bánh Tét và Dưa Món mỗi ngày từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối trong thành phố Phoenix ở tiểu bang Arizona


Theo nguồn tin trên mạng của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

bán bánh chưng bánh tét và dưa món bán mỗi ngày tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong thành phố Phoenix ở tiểu bang Arizona

Giáo xứ đang có bánh chưng bánh tét và dưa món bán mỗi ngày từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối . Anh chị em có thể đến:
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
2915 W Northern Ave
Phoenix, AZ 85051
(602) 320-1506 hoặc (623) 312-0455
Bánh chưng: $27
Bánh tét: $23
Dưa món: $10Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item .

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại cttdvnphx.com.