Chương trình Lễ Giao Thừa và Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 tại Tịnh xá Minh Đăng Quang trong thành phố Tucson ở tiểu bang Arizona


Theo nguồn tin trên mạng của Tịnh xá Minh Đăng Quang

Chương trình Lễ Giao Thừa và Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 tại Tịnh xá Minh Đăng Quang trong thành phố Tucson ở tiểu bang Arizona

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát!
Tịnh xá Minh Đăng Quang xin thông báo đến quý Phật tử chương trình sinh hoạt Tết Nguyên Đán Quý Mão-2023 để tiện sắp xếp về Tịnh xá cầu nguyện nhân mùa Xuân về! Xin quý Phật tử hoan hỷ chuyển cho mọi người cùng biết cùng về đón Xuân chung!
Mô Phật 🙏🙏🙏 xin thông báo đến quý Phật tử chương trình sinh hoạt Tết Nguyên Đán Quý Mão-2023 để tiện sắp xếp về Tịnh xá cầu nguyện nhân mùa Xuân về! Xin quý Phật tử hoan hỷ chuyển cho mọi người cùng biết cùng về đón Xuân chung!
Mô Phật 🙏🙏🙏Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item .

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại cttdvnphx.com.