Chương trình Lễ Giáng Sinh 2023 tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong thành phố Phoenix ở tiểu bang Arizona


Theo nguồn tin trên mạng của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Chương trình Lễ Giáng Sinh 2023 tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong thành phố Phoenix ở tiểu bang Arizona

ĐẠI LỄ GIÁNG SINH

– Thánh Lễ Vọng: Chúa Nhật ngày 24 tháng 12 lúc 7 giờ tối.
– Thánh Lễ Giáng Sinh: Thứ Hai ngày 25 tháng 12 lúc 8 giờ sáng và 10 giờ sáng.

Trước Thánh Lễ Vọng sẽ có hoạt cảnh Giáng Sinh do các em TNTT trình diễn. Sau các Thánh Lễ sẽ có phát qùa Giáng Sinh cho các em Thiếu Nhi.Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item .

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại cttdvnphx.com.


https://cttdvnphx.org/