Recorder Stephen Richer Thông Báo Cuộc thi nhãn dán “I Voted” cho Quận Maricopa trong tiểu bang Arizona


Theo nguồn tin trên trang của Maricopa County Elections

Recorder Stephen Richer công bố Cuộc thi nhãn dán “I Voted”
NGÀY 06 THÁNG 2 NĂM 2024

PHOENIX — Recorder Quận Maricopa Stephen Richer vui mừng thông báo một cuộc thi mới dành cho người dân để giúp họ thiết kế nhãn dán cổ điển “Tôi đã bình chọn” của riêng họ.

Cư dân ở mọi lứa tuổi đều có cơ hội tạo ra phiên bản biểu tượng mang tính biểu tượng này của riêng mình và cuối cùng có thể được trao cho các cử tri đầy tự hào của Quận Maricopa trong Cuộc tổng tuyển cử sơ bộ tháng 8 và tháng 11 năm nay.

Recorder Richer cho biết: “Cuộc thi này là cơ hội để thu hút người dân tham gia vào quá trình bầu cử”. “Tôi mong muốn được xem tất cả các bài dự thi mà chúng tôi nhận được!”

Sẽ có hai cuộc thi: Cuộc thi dành cho giới trẻ và cuộc thi dành cho người lớn.

Đối với cuộc thi dành cho thanh thiếu niên, người đăng ký phải từ 17 tuổi trở xuống và đăng ký vào một trường ở Quận Maricopa hoặc trường học tại nhà tương đương. Người dự thi được yêu cầu tạo một thiết kế nhãn dán làm nổi bật những điều họ yêu thích về cộng đồng của mình.

Cuộc thi dành cho người lớn được mở cho bất kỳ cử tri đã đăng ký nào ở Quận Maricopa. Người nộp đơn được yêu cầu tạo ra một thiết kế nêu bật lý do tại sao họ chọn bỏ phiếu.

Đơn ghi danh (đăng ký) sẽ mở hôm nay, Thứ Ba, ngày 6 tháng 2 và đóng vào Thứ Sáu, ngày 15 tháng 3 lúc 5 giờ chiều.

Mỗi cuộc thi sẽ được thu hẹp xuống còn 10 người vào chung kết và sẽ được công bố vào thứ Hai, ngày 25 tháng 3.

Những người lọt vào vòng chung kết sẽ tham gia một cuộc bỏ phiếu công khai kết thúc vào Chủ nhật ngày 7 tháng 4 lúc nửa đêm. Những người chiến thắng sẽ được công bố vào thứ Hai ngày 8 tháng 4.

Một người chiến thắng sẽ được chọn từ mỗi cuộc thi, nghĩa là sẽ có hai thiết kế ban đầu: một từ cuộc thi dành cho trẻ em và một từ cuộc thi dành cho người lớn. Những thiết kế đoạt giải này sẽ được thêm vào sáu thiết kế nhãn dán mới của Quận Maricopa sắp được phát hành trong năm bầu cử này.

Người chiến thắng trong cuộc thi dành cho giới trẻ không chỉ được sử dụng thiết kế của họ làm một trong những nhãn dán “I Voted” chính thức của năm nay mà họ còn nhận được một bữa tiệc pizza cho một trong các lớp học của mình và nơi họ sẽ được chuyển nhãn dán của mình cho các bạn cùng lớp. .

Tất cả các thí sinh phải ký vào đơn tiết lộ và trẻ vị thành niên phải nhận được chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ để tham gia.

Quý vị có thể tìm thấy liên kết đến đơn đăng ký trên Trang web của Cơ quan Ghi chép Quận Maricopa trong phần “Ấn phẩm” hoặc bằng cách nhấp vào đây.
https://www.surveymonkey.com/r/JYDP6XB

Quý vị cũng có thể xem và tải xuống mẫu phát hành bắt buộc được liên kết trong ứng dụng hoặc bằng cách nhấp vào đây.
https://content.govdelivery.com/attachments/AZMARIC/2024/02/02/file_attachments/2771059/MCRO%20I%20Voted%20Sticker%20Contest%20-%20Release%20Form.pdf

Quý vị cũng có thể xem và tải mẫu thiết kế bằng cách nhấn vào đây.
https://content.govdelivery.com/attachments/AZMARIC/2024/02/02/file_attachments/2771036/Sticker%20Information.pdfRecorder Stephen Richer announces “I Voted” Sticker Contest
FEBRUARY 06, 2024

PHOENIX — Maricopa County Recorder Stephen Richer is excited to announce a new contest for residents to help design their own take on the classic “I Voted” sticker.

Residents of all ages have the chance to make their own version of this iconic symbol that could eventually be handed out to proud Maricopa County voters during the August Primary and November General Elections this year.

“This contest is an opportunity to get residents engaged in the election process,” Recorder Richer said. “I look forward to seeing all the submissions we get!”

There will be two contests: A youth contest and an adult contest.

For the youth contest, applicants must be 17-years-old or younger and enrolled in a Maricopa County school or homeschool equivalent. Contestants are asked to craft a sticker design that highlights what they love about their community.

The adults contest is opened to any registered voters in Maricopa County. Applicants are asked to create a design that highlights why they choose to vote.

Applications open today, Tuesday, February 6 and close on Friday, March 15 at 5 p.m.

Each contest will be narrowed down to 10 finalists, which will be announced on Monday, March 25.

Those finalists will head to a public vote ending on Sunday, April 7 at midnight. The winners will be announced on Monday, April 8.

One winner will be selected from each contest, meaning there will be two original designs: one from the kids contest and one from the adults contest. These winning designs will be added to Maricopa County’s six new sticker designs set to be released this election year.

Not only will the winner of the youth contest have their design used as one of this year’s official “I Voted” stickers, but they will also receive a pizza party for one of their classes where they will get to pass out their sticker to their classmates.

All contestants must sign a release form and minors must receive a parent or guardian’s signature in order to participate.

You can find the link to the application on the Maricopa County Recorder’s Website under “Publications” or by clicking here.
https://www.surveymonkey.com/r/JYDP6XB

You can also view and download the required release form linked in the application or by clicking here.
https://content.govdelivery.com/attachments/AZMARIC/2024/02/02/file_attachments/2771059/MCRO%20I%20Voted%20Sticker%20Contest%20-%20Release%20Form.pdf

You can also view and download design template by clicking here.
https://content.govdelivery.com/attachments/AZMARIC/2024/02/02/file_attachments/2771036/Sticker%20Information.pdf


https://elections.maricopa.gov/news-and-information/elections-news/MCROStickerContest.html