Thông tin dành cho những vấn đề cơ bản về công bằng nhà ở tại CultureHub -Back to the Basics: Fair Housing Edition


Theo nguồn tin translation trên trang của phoenix.gov


QUAY LẠI VẤN ĐỀ CƠ BẢN: PHIÊN BẢN NHÀ Ở CÔNG BẰNG
Địa điểm: CultureHub, 735 Grand Ave., Phoenix
Thời gian: 5:00 chiều – 7:00 tối
Vui lòng đánh dấu lịch của quí vị cho Thứ Tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024 từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối và tham gia cùng chúng tôi tại CultureHub, 735 Grand Ave, Phoenix, AZ, để có một ngày vui vẻ và đầy thông tin dành cho những vấn đề cơ bản về công bằng nhà ở!

Hãy sẵn sàng để không chỉ tìm hiểu những điều cơ bản mà còn về những luật mới nhất có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người. Ngoài ra hãy thưởng thức một số món ăn ngon từ Testal Mexican Kitchen và nhớ tham gia xổ số thú vị của chúng tôi!​

Registration/Ghi Danh
https://www.eventbrite.com/e/back-to-the-basics-fair-housing-edition-tickets-876288812427?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl


WHAT: BACK TO THE BASICS: FAIR HOUSING EDITION
WHEN: Wednesday, April 24, 2024 from 5 PM to 7 P
WHERE: CultureHub, 735 Grand Ave., Phoenix

Please mark your calendars for Wednesday, April 24, 2024, from 5:00 PM to 7:00 PM, and join us at CultureHub, 735 Grand Ave, Phoenix, AZ, for a fun & informative day devoted to fair housing basics!

Get ready to not only learn the basics but about the latest laws that can make a difference in people’s lives. Plus enjoy some delicious bites from Testal Mexican Kitchen and make sure to participate in our exciting raffles!​

Register: https://bit.ly/3xzS7uN​

General Contact: Equal Opportunity Department
Phone Number: 602-534-6810


https://www.phoenix.gov/calendar/eod/5357