2024 National Safe Drug Disposal Take Back Day at Burton Barr Central Library


Theo nguồn tin translation trên trang của phoenix.gov


NGÀY THU HỒI THUỐC QUỐC GIA
Địa điểm: Thư viện Burton Barr Central Library
Thời gian: Ngày 27 tháng 4 năm 2024 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều
​Các thành viên cộng đồng được mời mang theo thuốc hết hạn hoặc chưa sử dụng để cơ quan thực thi pháp luật xử lý theo cách an toàn.


WHAT: National Safe Drug Disposal/Take Back Day
WHEN: Saturday, April 27, 2024 from 2 PM to 5 PM
WHERE: Burton Barr Central Library, 1221 N. Central Ave.. Phoenix, AZ 85004

10 a.m.–2 p.m. Saturday, April 27
Burton Barr Central Library | 1221 N. Central Ave.


https://www.phoenix.gov/newsroom/article/3072