Phóng Sự Hình Ảnh Lễ Bế Giảng Khóa I Niên Khóa 2015-2016 của Trung Tâm Việt Ngữ Tiếng Mẹ

]]]]> ]]>

Phóng Sự Hình Ảnh Lễ Bế Giảng Khóa II trong Niên Khóa 2014-2015 của Trung Tâm Việt Ngữ Tiếng Mẹ

Theo nguồn tin trên trang mạng Facebook của Trung Tâm Việt Ngữ Tiếng Mẹ

LỄ BẾ GIẢNG KII/14-15 END OF THE SEMESTER CEREMONY Trung Tâm Việt Ngữ Tiếng Mẹ sẽ tổ chức lễ bế giảng khóa II, niên khóa 2014-2015 vào lúc 10:00AM – 11:00AM, Chúa Nhật, ngày 17 tháng 5, năm 2015. The End of the Semester Ceremony at Tiếng Mẹ Vietnamese Language Center will be celebrated from 10:00AM to 11:00AM on Sunday, May 17, 2015. Chương trình lễ bế giảng: 🌸 chương trình văn nghệ (student performances) 🌸 trao quà giáo viên (faculty recognition) 🌸 tuyên dương học sinh giỏi (honor student recognition) 🌸 phát bài thi cuối khóa (final exam result) 🌸 phát quà cuối khóa cho tất cả học sinh (presents to all students)

https://www.facebook.com/phxvncc

]]]]> ]]>

John McCain Dẫn Đoàn Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Thăm Việt Nam

Theo nguồn tin trên trang của

SOURCE: Senator John McCain

Greeting Marines in Vietnam

John McCain @SenJohnMcCain · 22h 22 hours ago Honored to be in #Vietnam to mark 20th anniv of the normalization of relations w/ US – a remarkable achievement

John McCain @SenJohnMcCain · 23h 23 hours ago Stopped by Truc Bach Lake in #Hanoi, where I was shot down more than 40 years ago – and a statue now commemorates it

John McCain @SenJohnMcCain · 23h 23 hours ago Glad to be welcomed back to #Vietnam by National Assembly Chairman Nguyen Sinh Hung John McCain @SenJohnMcCain · 23h 23 hours ago Good delegation mtg w/ #Vietnamese Defense Minister Phung Quang Thanh today in #Hanoi – critical time in Asia-Pacific

]]]]> ]]>

John McCain at 21st Annual Commemoration of Vietnam Human Rights Day

SOURCE: John McCain Proud to commemorate #Vietnam Human Rights Day & support freedom & justice for all its citizens

]]]]> ]]>

John McCain Marked 40th anniversary of fall of Saigon at Vietnam War Memorial

SOURCE: John McCain Marked 40th anniversary of fall of Saigon today by honoring our veterans at #VietnamWar Memorial

]]]]> ]]>

Phóng Sự Hình Ảnh Lễ Tưởng Niệm BS Ki Ngô 14/3/2015

Theo nguồn tin trên trang mạng Facebook của Trung Tâm Việt Ngữ Tiếng Mẹ

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.599849290115219.1073741831.591992247567590&type=1]]]]> ]]>

Phóng Sự Hình Ảnh Thiếu Nhi Ăn Tết 2015

SOURCE: Trung Tâm Việt Ngữ Tiếng Mẹ

Ba giải nhất, nhì, ba của Cuộc Thi Trang Phục Cổ Truyền
ảnh do Thu Nguyen — in Chandler, Arizona.


ảnh do Kristine Hoang — in Chandler, Arizona.

Thi trang phục cổ truyền
ảnh do Thu Nguyen — in Chandler, Arizona.

ảnh do Thu Nguyen — in Chandler, Arizona

ảnh do Thu Nguyen — in Chandler, Arizona.

ảnh do Thu Nguyen — in Chandler, Arizona.


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.592027877564027.1073741828.591992247567590&type=1