Khi cạnh tranh Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 trong tiểu bang Arizona giữa 6 người với cử tri ủng hộ Trump 42%, Biden 37% , Kenedy Jr. 10%, Stein 2%, Mapstead 1% và West ít hơn 1% theo cuộc thăm dò mới nhất của Fabrizio, Lee and Associates trong tháng 4


Theo nguồn tin trên trang của Fabrizio, Lee and Associates

Khi cạnh tranh Tổng thống năm 2024 trong tiểu bang Arizona giữa 6 người với cử tri ủng hộ Trump 42%, Biden 37% , Kenedy Jr. 10%, Stein 2%, Mapstead 1% và West ít hơn 1% theo cuộc thăm dò mới nhất của Fabrizio, Lee and Associates trong tháng 4


Donald Trump 42%
Joe Biden 37%
Robert Kendy, Jr. 10%
Jill Stein 2%
Lars Mapstead 1%
Cornel West 0%
Chưa quyết định 8%


Donald Trump 42%
Joe Biden 37%
Robert Kendy, Jr. 10%
Jill Stein 2%
Lars Mapstead 1%
Cornel West 0%
Undecided 8%


Fabrizio, Lee & Associates conducted a survey of 400 likely general election voters in Arizona.
April 7-11, 2024
https://www.politico.com/f/?id=0000018e-dfa4-dd93-a19f-fffe83440000

Kết quả bầu cử 2023 cho Cuộc bầu cử Trái phiếu Đặc biệt của Thành phố Phoenix


Theo nguồn tin trên trang của phoenix.gov


Đây là những kết quả bầu cử không chính thức cho Cuộc bầu cử Trái phiếu Đặc biệt Phoenix do Văn phòng Ghi chép Quận Maricopa, nơi tiến hành cuộc bầu cử, cung cấp cho Thành phố. Quận Maricopa sẽ tiếp tục xử lý và lập bảng phiếu bầu. Kết quả cập nhật sẽ được đăng khi Quận có sẵn. Để xem kết quả trực tiếp trên trang web của Quận Maricopa, hãy truy cập Results.Maricopa.Vote.

Trong Cuộc bầu cử Trái phiếu Đặc biệt này, các cử tri đã đăng ký cư trú tại Thành phố Phoenix sẽ quyết định bốn câu hỏi liên quan đến việc phát hành và bán trái phiếu.​


November 2023: Election Results
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Banner: City of Phoenix official election results​

This page also is provided in Sp​anis​​h. Esta página también está disponible en espa​ñol.

Final Unofficial Results: 2:27 p.m. on November 14, 2023.

These are final unofficial election results for the Phoenix Special Bond Election provided to the City by the Maricopa County Recorder’s Office, which conducted the election. To view results directly on Maricopa County’s website, go to Results.Maricopa.Vote.

In this Special Bond Election, registered voters who reside in the City of Phoenix decided four questions regarding the issuance and sale of bonds.​

Question 1
Enhance Community Safety through Fire, Police, Roadway and Pedestrian Infrastructure. Seeks voter authorization to issue and sell general obligation bonds in the principal amount of up to $214,000,000 to provide funding for fire, police, roadway and pedestrian infrastructure projects.

​Name

Votes

​Percentage

Yes

119,911

69.75%

No

51,996

30.25%​

Question 2
Improve Quality of Life in Phoenix Neighborhoods. Seeks voter authorization to issue and sell general obligation bonds in the principal amount of up to $108,615,000 to provide funding for library, parks and historic preservation projects.

​Name

Votes

​Percentage

Yes

111,250

63.92%​​​

No

62,793

36.08%​​​​​​​​​​​​​


Question 3
Create an Efficient, Modern Phoenix to Live and Work. Seeks voter authorization to issue and sell general obligation bonds in the principal amount of up to $114,385,000 to provide funding for education, economic development, reducing waste, resource management, arts and culture projects.

​Name

Votes

​Percentage

Yes

106,568

61.67%

No

66,229

38.33%​​​​

Question 4
Enhance, Preserve and Increase Supply of Affordable Housing and Senior Centers. Seeks voter authorization to issue and sell general obligation bonds in the principal amount of up to $63,000,000 to provide funding for affordable housing and senior center projects.

​Name

Votes

​Percentage

Yes

112,299

65.25%​

No

59,805

34.75%​​​​​​​​​​

About Us

City Clerk: Denise Archibald​
Deputy City Clerk: Lupe Lerma

Contact Us
​Phone: 602-262-6837
Email: phoenixelections@phoenix.gov
Fax: 602-495-5847
Address: 200 W Washington St, 15th Fl, Phoenix, AZ 85003-1611

Follow us on Twitter/X: @PHXClerk​


Kết Quả Bầu Cử 2017 ở Thành Phố Phoenix trong Quận Maricopa của Tiểu Bang Arizona vào Ngày 7 Tháng 11 Năm 2017

Theo nguồn tin trên trang của phoenix.gov

Election Results November 7, 2017 – Jurisdictional Election Adrian Fontes, Maricopa County Recorder

City/Town TOWN OF GILA BEND QUESTION Registered Voters: 767 Ballots Cast: 295 Turnout: 38.46% Vote For 1 BOND APPROVAL, YES 99 / 34% BOND APPROVAL, NO* 195 / 66% CITY OF SURPRISE QUESTION 1 Registered Voters: 73371 Ballots Cast: 23478 Turnout: 32.00% Vote For 1 BOND APPROVAL, YES* 12414 / 53% BOND APPROVAL, NO 10967 / 47% CITY OF SURPRISE QUESTION 2 Registered Voters: 73371 Ballots Cast: 23478 Turnout: 32.00% Vote For 1 BOND APPROVAL, YES* 12375 / 53% BOND APPROVAL, NO 11001 / 47% CITY OF SURPRISE QUESTION 3 Registered Voters: 73371 Ballots Cast: 23478 Turnout: 32.00% Vote For 1 BOND APPROVAL, YES* 12286 / 53% BOND APPROVAL, NO 11072 / 47%

Fire District BUCKEYE VALLEY FIRE DIST QUESTION Registered Voters: 10363 Ballots Cast: 2711 Turnout: 26.16% Vote For 1 FOR THE BONDS* 1639 / 61% AGAINST THE BONDS 1052 / 39%

High School District / Unified School District AGUA FRIA UNION #216 QUESTION Registered Voters: 72445 Ballots Cast: 19780 Turnout: 27.30% Vote For 1 BUDGET INCREASE, YES* 10024 / 52% BUDGET INCREASE, NO 9230 / 48% PHOENIX UNION #210 QUESTION 1 Registered Voters: 282407 Ballots Cast: 45400 Turnout: 16.08% Vote For 1 BOND APPROVAL, YES* 28842 / 65% BOND APPROVAL, NO 15641 / 35% PHOENIX UNION #210 QUESTION 2 Registered Voters: 282407 Ballots Cast: 45400 Turnout: 16.08% Vote For 1 BUDGET OVERRIDE CONTINUATION, YES* 26204 / 60% BUDGET OVERRIDE CONTINUATION, NO 17754 / 40% TEMPE UNION #213 QUESTION Registered Voters: 169882 Ballots Cast: 40810 Turnout: 24.02% Vote For 1 BUDGET INCREASE, YES* 25348 / 63% BUDGET INCREASE, NO 14596 / 37% TOLLESON UNION HSD #214 QUESTION Registered Voters: 78781 Ballots Cast: 9654 Turnout: 12.25% Vote For 1 BOND APPROVAL, YES* 5774 / 61% BOND APPROVAL, NO 3680 / 39% CHANDLER USD #80 QUESTION Registered Voters: 146260 Ballots Cast: 42301 Turnout: 28.92% Vote For 1 BUDGET OVERRIDE CONTINUATION, YES* 27172 / 64% BUDGET OVERRIDE CONTINUATION, NO 15057 / 36% FOUNTAIN HILLS USD #98 QUESTION Registered Voters: 17696 Ballots Cast: 7222 Turnout: 40.81% Vote For 1 BUDGET INCREASE, YES* 4254 / 61% BUDGET INCREASE, NO 2746 / 39% GILA BEND USD #24 QUESTION Registered Voters: 976 Ballots Cast: 322 Turnout: 32.99% Vote For 1 BUDGET INCREASE, YES* 176 / 57% BUDGET INCREASE, NO 133 / 43% PARADISE VALLEY USD #69 QUESTION Registered Voters: 154603 Ballots Cast: 44414 Turnout: 28.73% Vote For 1 BUDGET INCREASE, YES* 24201 / 55% BUDGET INCREASE, NO 20144 / 45% QUEEN CREEK USD #95 QUESTION 1 Registered Voters: 24392 Ballots Cast: 7582 Turnout: 31.08% Vote For 1 BOND APPROVAL, YES* 4181 / 56% BOND APPROVAL, NO 3325 / 44% QUEEN CREEK USD #95 QUESTION 2 Registered Voters: 24392 Ballots Cast: 7582 Turnout: 31.08% Vote For 1 CHANGE CAPITAL IMPROVEMENTS, YES* 4614 / 62% CHANGE CAPITAL IMPROVEMENTS, NO 2852 / 38%

Elementary School District ALHAMBRA ESD #68 QUESTION Registered Voters: 26833 Ballots Cast: 3509 Turnout: 13.08% Vote For 1 BOND APPROVAL, YES* 1987 / 64% BOND APPROVAL, NO 1119 / 36% ARLINGTON ESD #47 QUESTION Registered Voters: 604 Ballots Cast: 153 Turnout: 25.33% Vote For 1 BUDGET OVERRIDE CONTINUATION, YES* 82 / 55% BUDGET OVERRIDE CONTINUATION, NO 68 / 45% BUCKEYE ESD #33 QUESTION Registered Voters: 18229 Ballots Cast: 3694 Turnout: 20.26% Vote For 1 BUDGET OVERRIDE CONTINUATION, YES* 1945 / 53% BUDGET OVERRIDE CONTINUATION, NO 1736 / 47% FOWLER ESD #45 QUESTION Registered Voters: 11283 Ballots Cast: 1088 Turnout: 9.64% Vote For 1 BUDGET INCREASE, YES* 700 / 66% BUDGET INCREASE, NO 363 / 34% ISAAC ESD #5 QUESTION Registered Voters: 12574 Ballots Cast: 1282 Turnout: 10.20% Vote For 1 BUDGET OVERRIDE CONTINUATION, YES* 657 / 66% BUDGET OVERRIDE CONTINUATION, NO 344 / 34% KYRENE ESD #28 QUESTION 1 Registered Voters: 98648 Ballots Cast: 26478 Turnout: 26.84% Vote For 1 BOND APPROVAL, YES* 17551 / 68% BOND APPROVAL, NO 8234 / 32% KYRENE ESD #28 QUESTION 2 Registered Voters: 98648 Ballots Cast: 26478 Turnout: 26.84% Vote For 1 BUDGET OVERRIDE CONTINUATION, YES* 15229 / 64% BUDGET OVERRIDE CONTINUATION, NO 8748 / 36% KYRENE ESD #28 QUESTION 3 Registered Voters: 98648 Ballots Cast: 26478 Turnout: 26.84% Vote For 1 BUDGET INCREASE, YES* 15368 / 63% BUDGET INCREASE, NO 8960 / 37% LITCHFIELD ESD #79 QUESTION Registered Voters: 50670 Ballots Cast: 15979 Turnout: 31.54% Vote For 1 BUDGET INCREASE, YES* 8020 / 52% BUDGET INCREASE, NO 7425 / 48% LITTLETON ESD #65 QUESTION Registered Voters: 20968 Ballots Cast: 2331 Turnout: 11.12% Vote For 1 BOND APPROVAL, YES* 1203 / 61% BOND APPROVAL, NO 764 / 39% MURPHY ESD #21 QUESTION Registered Voters: 2839 Ballots Cast: 199 Turnout: 7.01% Vote For 1 BUDGET OVERRIDE CONTINUATION, YES* 109 / 66% BUDGET OVERRIDE CONTINUATION, NO 57 / 34% OSBORN ESD #8 QUESTION 1 Registered Voters: 20603 Ballots Cast: 4499 Turnout: 21.84% Vote For 1 BOND APPROVAL, YES* 2951 / 75% BOND APPROVAL, NO 989 / 25% OSBORN ESD #8 QUESTION 2 Registered Voters: 20603 Ballots Cast: 4499 Turnout: 21.84% Vote For 1 BUDGET INCREASE, YES* 2807 / 71% BUDGET INCREASE, NO 1123 / 29% PHOENIX ESD #1 QUESTION Registered Voters: 26288 Ballots Cast: 4994 Turnout: 19.00% Vote For 1 BUDGET OVERRIDE CONTINUATION, YES* 2809 / 72% BUDGET OVERRIDE CONTINUATION, NO 1069 / 28% ROOSEVELT ESD #66 QUESTION 1 Registered Voters: 50034 Ballots Cast: 5960 Turnout: 11.91% Vote For 1 BOND APPROVAL, YES* 3238 / 62% BOND APPROVAL, NO 1981 / 38% ROOSEVELT ESD #66 QUESTION 2 Registered Voters: 50034 Ballots Cast: 5960 Turnout: 11.91% Vote For 1 BUDGET OVERRIDE CONTINUATION, YES* 2846 / 56% BUDGET OVERRIDE CONTINUATION, NO 2236 / 44% ROOSEVELT ESD #66 QUESTION 3 Registered Voters: 50034 Ballots Cast: 5960 Turnout: 11.91% Vote For 1 SALE, LEASE OR EXCHANGE OF REAL PROPERTY, YES* 3476 / 69% SALE, LEASE OR EXCHANGE OF REAL PROPERTY, NO 1568 / 31% TOLLESON ESD #17 QUESTION Registered Voters: 6519 Ballots Cast: 882 Turnout: 13.53% Vote For 1 BOND APPROVAL, YES* 506 / 71% BOND APPROVAL, NO

Sanitation District FTN HILLS SANITARY (vote for 2) Registered Voters: 17709 Ballots Cast: 7190 Turnout: 40.60% Vote For 2 DUDASH, GREGORY M.* 3600 / 33% FINOCCHIO, TONY D. 1571 / 14% RESKI, THOMAS M.* 3726 / 34% SOMMER, SCOTT J. 2163 / 20%

]]]]> ]]>