2024 Community Resource Fair at Oso Park in Phoenix, Arizona


Theo nguồn tin translation trên trang của phoenix.govWHAT: Community Resource Fair
WHEN: April 20th, 2024 from 2 PM to 5 PM
WHERE: Oso Park, 3451 N 75th Ave. Phoenix, AZ 85033

Join the Estrella Super Moms for a fun community resource fair!

Spring is in the air, and so is our Community Resource Fair! 🌸 🌼 Enjoy games, music, free haircuts, and learn about the community resources available to you 👥 💫


https://www.phoenix.gov/newsroom/article/3072

Recorder Stephen Richer Thông Báo Cuộc thi nhãn dán “I Voted” cho Quận Maricopa trong tiểu bang Arizona


Theo nguồn tin trên trang của Maricopa County Elections

Recorder Stephen Richer công bố Cuộc thi nhãn dán “I Voted”
NGÀY 06 THÁNG 2 NĂM 2024

PHOENIX — Recorder Quận Maricopa Stephen Richer vui mừng thông báo một cuộc thi mới dành cho người dân để giúp họ thiết kế nhãn dán cổ điển “Tôi đã bình chọn” của riêng họ.

Cư dân ở mọi lứa tuổi đều có cơ hội tạo ra phiên bản biểu tượng mang tính biểu tượng này của riêng mình và cuối cùng có thể được trao cho các cử tri đầy tự hào của Quận Maricopa trong Cuộc tổng tuyển cử sơ bộ tháng 8 và tháng 11 năm nay.

Recorder Richer cho biết: “Cuộc thi này là cơ hội để thu hút người dân tham gia vào quá trình bầu cử”. “Tôi mong muốn được xem tất cả các bài dự thi mà chúng tôi nhận được!”

Sẽ có hai cuộc thi: Cuộc thi dành cho giới trẻ và cuộc thi dành cho người lớn.

Đối với cuộc thi dành cho thanh thiếu niên, người đăng ký phải từ 17 tuổi trở xuống và đăng ký vào một trường ở Quận Maricopa hoặc trường học tại nhà tương đương. Người dự thi được yêu cầu tạo một thiết kế nhãn dán làm nổi bật những điều họ yêu thích về cộng đồng của mình.

Cuộc thi dành cho người lớn được mở cho bất kỳ cử tri đã đăng ký nào ở Quận Maricopa. Người nộp đơn được yêu cầu tạo ra một thiết kế nêu bật lý do tại sao họ chọn bỏ phiếu.

Đơn ghi danh (đăng ký) sẽ mở hôm nay, Thứ Ba, ngày 6 tháng 2 và đóng vào Thứ Sáu, ngày 15 tháng 3 lúc 5 giờ chiều.

Mỗi cuộc thi sẽ được thu hẹp xuống còn 10 người vào chung kết và sẽ được công bố vào thứ Hai, ngày 25 tháng 3.

Những người lọt vào vòng chung kết sẽ tham gia một cuộc bỏ phiếu công khai kết thúc vào Chủ nhật ngày 7 tháng 4 lúc nửa đêm. Những người chiến thắng sẽ được công bố vào thứ Hai ngày 8 tháng 4.

Một người chiến thắng sẽ được chọn từ mỗi cuộc thi, nghĩa là sẽ có hai thiết kế ban đầu: một từ cuộc thi dành cho trẻ em và một từ cuộc thi dành cho người lớn. Những thiết kế đoạt giải này sẽ được thêm vào sáu thiết kế nhãn dán mới của Quận Maricopa sắp được phát hành trong năm bầu cử này.

Người chiến thắng trong cuộc thi dành cho giới trẻ không chỉ được sử dụng thiết kế của họ làm một trong những nhãn dán “I Voted” chính thức của năm nay mà họ còn nhận được một bữa tiệc pizza cho một trong các lớp học của mình và nơi họ sẽ được chuyển nhãn dán của mình cho các bạn cùng lớp. .

Tất cả các thí sinh phải ký vào đơn tiết lộ và trẻ vị thành niên phải nhận được chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ để tham gia.

Quý vị có thể tìm thấy liên kết đến đơn đăng ký trên Trang web của Cơ quan Ghi chép Quận Maricopa trong phần “Ấn phẩm” hoặc bằng cách nhấp vào đây.
https://www.surveymonkey.com/r/JYDP6XB

Quý vị cũng có thể xem và tải xuống mẫu phát hành bắt buộc được liên kết trong ứng dụng hoặc bằng cách nhấp vào đây.
https://content.govdelivery.com/attachments/AZMARIC/2024/02/02/file_attachments/2771059/MCRO%20I%20Voted%20Sticker%20Contest%20-%20Release%20Form.pdf

Quý vị cũng có thể xem và tải mẫu thiết kế bằng cách nhấn vào đây.
https://content.govdelivery.com/attachments/AZMARIC/2024/02/02/file_attachments/2771036/Sticker%20Information.pdfRecorder Stephen Richer announces “I Voted” Sticker Contest
FEBRUARY 06, 2024

PHOENIX — Maricopa County Recorder Stephen Richer is excited to announce a new contest for residents to help design their own take on the classic “I Voted” sticker.

Residents of all ages have the chance to make their own version of this iconic symbol that could eventually be handed out to proud Maricopa County voters during the August Primary and November General Elections this year.

“This contest is an opportunity to get residents engaged in the election process,” Recorder Richer said. “I look forward to seeing all the submissions we get!”

There will be two contests: A youth contest and an adult contest.

For the youth contest, applicants must be 17-years-old or younger and enrolled in a Maricopa County school or homeschool equivalent. Contestants are asked to craft a sticker design that highlights what they love about their community.

The adults contest is opened to any registered voters in Maricopa County. Applicants are asked to create a design that highlights why they choose to vote.

Applications open today, Tuesday, February 6 and close on Friday, March 15 at 5 p.m.

Each contest will be narrowed down to 10 finalists, which will be announced on Monday, March 25.

Those finalists will head to a public vote ending on Sunday, April 7 at midnight. The winners will be announced on Monday, April 8.

One winner will be selected from each contest, meaning there will be two original designs: one from the kids contest and one from the adults contest. These winning designs will be added to Maricopa County’s six new sticker designs set to be released this election year.

Not only will the winner of the youth contest have their design used as one of this year’s official “I Voted” stickers, but they will also receive a pizza party for one of their classes where they will get to pass out their sticker to their classmates.

All contestants must sign a release form and minors must receive a parent or guardian’s signature in order to participate.

You can find the link to the application on the Maricopa County Recorder’s Website under “Publications” or by clicking here.
https://www.surveymonkey.com/r/JYDP6XB

You can also view and download the required release form linked in the application or by clicking here.
https://content.govdelivery.com/attachments/AZMARIC/2024/02/02/file_attachments/2771059/MCRO%20I%20Voted%20Sticker%20Contest%20-%20Release%20Form.pdf

You can also view and download design template by clicking here.
https://content.govdelivery.com/attachments/AZMARIC/2024/02/02/file_attachments/2771036/Sticker%20Information.pdf


https://elections.maricopa.gov/news-and-information/elections-news/MCROStickerContest.html

Hạn chót để cử tri trong thành phố Phoenix ghi danh bỏ phiếu cho Cuộc bầu cử trái phiếu đặc biệt tháng 11 năm 2023 là ngày 10 tháng 10


Theo nguồn tin trên trang của phoenix.gov

Translate to Vietnamese language by phoenix.com


Hạn chót để cử tri trong thành phố Phoenix ghi danh bỏ phiếu cho Cuộc bầu cử trái phiếu đặc biệt tháng 11 năm 2023 là ngày 10 tháng 10

NGÀY 3 THÁNG 10 NĂM 2023

Thành phố Phoenix sẽ tổ chức Cuộc bầu cử Trái phiếu Đặc biệt vào ngày 7 tháng 11 năm 2023. Các cử tri trong thành phố Phoenix đủ điều kiện sẽ quyết định bốn câu hỏi trên lá phiếu. Cuộc bầu cử bằng lá phiếu qua thư sẽ được Quận Maricopa tiến hành. Hạn chót ghi danh cử tri cho cuộc bầu cử này là Thứ Ba ngày 10 tháng 10 năm 2023.

Quý vị có thể ghi danh bỏ phiếu đến nửa đêm ngày 10 tháng 10 tại servicearizona.com
Việc ghi danh cử tri được quản lý bởi Quận Maricopa. Tất cả các thay đổi về thông tin đăng ký cử tri phải được Quận hoàn thành. Nếu quý vị là cử tri đã ghi danh xin hãy dành vài giây để đảm bảo rằng quý vị đã đăng ghi danh bỏ phiếu tại địa chỉ hiện tại của mình tại BeBallotReady.Vote hoặc bằng cách gọi cho Quận Maricopa theo số 602-506-1511.

Để biết thêm thông tin về việc ghi danh cử tri xin quý vị hãy truy cập Phoenix.gov/Elections , gọi 602-261-VOTE (8683), gửi email tới phoenixelections@phoenix.gov hoặc theo dõi @PHXClerk trên X.
Hashtag và thẻ gắn trên mạng xã hội có liên quan: @PHXClerk


Voter Registration Deadline for November Special Bond Election is October 10
OCTOBER 3, 2023 12:30 PM
The City of Phoenix will hold a Special Bond Election on November 7, 2023, in which eligible Phoenix voters will decide on four ballot questions. The ballot-by-mail Election will be conducted by Maricopa County. The Voter Registration Deadline for this election is Tuesday, October 10, 2023.

You can register to vote until midnight on October 10th at servicearizona.com.

Voter registration is administered by Maricopa County. All changes to voter registration information must be completed by the County. If you are registered voter – take a few seconds to make sure you’re registered to vote at your current address at BeBallotReady.Vote or by calling Maricopa County at 602-506-1511.

For more information about voter registration, visit Phoenix.gov/Elections, call 602-261-VOTE (8683), email phoenixelections@phoenix.gov or follow @PHXClerk on X.
Related Social Media Hashtags and Handles: @PHXClerk
Keywords: election, voter registration, vote
City Clerk Home Page
City Clerk News
Media Contact Directory


https://www.phoenix.gov/newsroom/city-clerk/2878

Hello world!

We are moving to the new web hosting server. Please pardon out mess if you can not access any files, pictures or video clips at the moment!

Hello world!

Welcome to vietphoenix.com. We are moving to new web hosting server. Please pardon us if you could not access any articles, pictures, or video clips at the moment.

Hello world!

Welcome to VietPhoenix.com. We are moving to new web hosting server. Please pardon us if you could not access any articles, pictures, or video clips

]]>

Phonenix in the Best Cities to Score Your Dream Job as Computer Systems Analyst

Theo nguồn tin GOBankingRates trên trang của prnewswire.com

These Are the Best Cities to Score Your Dream Job GOBankingRates identified the most in-demand jobs of 2017, and found the top three cities with the highest pay and most job openings in 2018.

LOS ANGELES, Dec. 27, 2017 /PRNewswire/ — Civil engineer and computer systems analyst are among the jobs expected to see an above-average rate of employment in 2018, found a new study by personal finance website GOBankingRates. For those looking for employment in these fields, GOBankingRates found that Los Angeles has the most job openings and offers the highest salaries of any U.S. city. To identify the top three cities for the best jobs in the nation, GOBankingRates looked at U.S. News & World Report’s list of “Best Jobs of 2017” and found the positions in each industry with at least 10,000 projected new openings over the next decade. GOBankingRates then looked at job listings on ZipRecruiter to determine which cities had the highest average salaries for each job, and of the top three cities, which had the most available job openings. For more details on methodology and to view the full list of jobs, please visit: Best Cities to Score Your Dream Job Best Cities for the Top Positions of 2017* Civil Engineer No. 1 City: Los Angeles, $80,500 No. 2 City: Chicago, $76,500 No. 3 City: Houston, $76,000 Computer Systems Analyst No. 1 City: Los Angeles, $85,000 No. 2 City: Fort Meade, Md., $83,500 No. 3 City: Phoenix, $76,500 Dentist No. 1 City: Dallas, $127,000 No. 2 City: Houston, $117,500 No. 3 City: Miami, $115,500 Elementary School Teacher No. 1 City: San Diego, $44,000 No. 2 City: Atlanta, $42,000 No. 3 City: Philadelphia, $40,500 Financial Adviser No. 1 City: Jacksonville, Fla., $78,500 No. 2 City: Cleveland, $75,500 No. 3 City: Hartford, Conn., $73,500 *Positions are listed alphabetically and do not indicate ranking. Additional Insights Dallas is the top city to look for work as a dentist. The city has the highest median dentist salary and the most job openings among the top-paying cities. Interpreters and translators rank highly on U.S. News & World Report’s list of “Best Creative & Media Jobs” because of the work-life balance the position offers. New York has the greatest number of translator jobs among the cities with the highest earning potential for the position. Chicago has the most available sales manager jobs out of the cities that pay the highest for the role. Chicago is also one of the U.S. cities where incomes are growing the fastest, according to a separate GOBankingRates study. About GOBankingRates GOBankingRates.com is a personal finance news and features website dedicated to helping visitors live a richer life. From tips on saving money to investing for retirement or finding a good interest rate, GOBankingRates helps turn financial goals into milestones and money dreams into realities. Its content is regularly featured on top-tier media outlets, including MSN, MONEY, AOL Finance, CBS MoneyWatch, Business Insider and dozens of others. GOBankingRates specializes in connecting consumers with the financial institutions and products that best match their needs. Start your journey toward a rich mind and full wallet with us here. Contact: Natalie Richter, Media Relations GOBankingRates.com nrichter@consumertrack.com 310-297-9233 x137 SOURCE GOBankingRates Related Links http://www.gobankingrates.com

https://www.prnewswire.com/news-releases/these-are-the-best-cities-to-score-your-dream-job-300574789.html]]]]> ]]>

Hội Chợ Tuyển Dụng của Cảnh Sát Thành Phố Phoenix từ 8 Giờ Sáng đến Trưa trong Ngày 20 Tháng 10 Năm 2017

Theo nguồn tin trên trang của phoenix.gov

Translate to Vietnamese language by phoenix.com

20 tháng 10: Cảnh sát Phoenix tuyển dụng hội chợ Tìm hiểu thêm về và áp dụng để làm việc cho sở cảnh sát PHX này hội chợ việc làm, ngày thứ sáu, Tháng Mười 20 từ 8 giờ sáng đến trưa tại PHX Convention Center. Tải về tờ rơi thông tin PDF để biết chi tiết.

Oct. 20: Phoenix Police Career Fair ​Learn more about and apply to work for the PHX Police Department at this Job Fair, on Friday, Oct. 20 from 8 a.m. to noon at the PHX Convention Center. Download info flier PDF for details.

https://www.phoenix.gov/news/parks/1853]]]]> ]]>

Website Maintain!

We are moving to a new hosting site. Please pardon us if you could not access any contents, images, and video clips.

]]]]> ]]>

Phoenix Rising FC March 25 Home Opener is SOLD OUT

Theo nguồn tin Phoenix Rising FC trên trang mạng prnewswire.com

YurView Arizona Cox Channels 7 & 1007 To Air All 2017 Matches Live in English and Spanish

PHOENIX, March 23, 2017 /PRNewswire/ — Today, Phoenix Rising FC announced that its March 25 Inaugural Season home opener against Toronto FC II has been sold out. All 6,200 seats and luxury suites in the new, Phoenix Rising FC Soccer Complex Stadium officially sold out at 2:15pm PST. A television partnership signed this week with YurView Arizona Cox channels 7 & 1007 ensures all of Phoenix Rising FC’s 2017 regular season matches will be televised live in English and with a Spanish audio option when pressing the SAP button. All Phoenix Rising FC broadcasts will also be streamed live through the United Soccer League YouTube page. “We are truly humbled by this outpouring of support from soccer fans in the Greater Phoenix area who have helped us sell out our home opening match,” said Phoenix Rising FC Club Governor Berke Bakay. “Fortunately, our robust television partnership with YurView Arizona Cox channels 7 & 1007 ensures that soccer fans across the state will have access to all of our home and away matches live in English and Spanish. This is an unprecedented moment for professional soccer in Arizona and will allow our growing fan base to watch Mexico National Team and Chivas legend, Omar Bravo, and English National Team, Manchester City and Chelsea icon, Shaun Wright-Phillips, play for Phoenix Rising FC, even when seats are sold out in our new stadium.” YurView Arizona Cox channels 7 and 1007 (for high definition) will air all Phoenix Rising FC matches live, statewide on Cox Cable and will provided a Spanish-language broadcast via the SAP button. Additionally, Phoenix Rising FC matches will be re-aired, usually on Sunday mornings, and also archived for fans to view at their convenience On-Demand. Selected matches may also be nationally televised on the ESPN family of networks. “We are thrilled to partner with Phoenix Rising FC, and know Arizona viewers will enjoy catching the action of their games on YurView Arizona (Cox channel 7 & 1007),” said Fran Mallace, Vice President of Cox Media. “Having this professional soccer club call Arizona home is a wonderful addition to our robust sports community.” Phoenix Rising Football Club is partnering with VISTA Worldlink to produce the broadcast. VISTA Worldlink is a global leader in transmission services provisioning satellite capacity, mobile and fixed uplinks, fiber optics, streaming services, and cutting edge creative products and services. VISTA Worldlink clients include Major League Soccer (MLS), ESPN, ABC, and Univision. Sixty-two full, season ticket packages remain available for Phoenix Rising FC home matches in pairs or foursomes. There are also a limited number of partial season ticket packages (games 2-16) available. Fans who purchase partial season tickets will get a standing-room-only ticket for the home opener. To inquire about season tickets, fans can email ryan@phxrisingfc.com. About Phoenix Rising FC Phoenix Rising FC is Arizona’s highest-level professional soccer club. Established in 2013, the club enters its fourth year in the United Soccer League, which has been awarded Division 2 status by the U.S. Soccer Federation. Phoenix Rising FC is among the 12 finalists currently under consideration for an MLS (Division 1) Expansion Franchise. Beginning in March 25, 2017, Phoenix Rising FC will be playing in its new, soccer-specific stadium located at the northwest corner of the 101 and 202 freeways in south Scottsdale. For more information on the club, visit the team’s website at PhxRisingFC.com. You can also follow the team on Facebook (PHXRisingFC), Twitter (@PHXRisingFC), Instagram (@PHXRisingFC), Snapchat (PHXRisingFC) and YouTube (PhoenixRisingFootballClub). For tickets call (623) 594-9606 or visit PHXRisingFC.com. About United Soccer League The United Soccer League is the fastest growing professional soccer league in the world with teams in 19 states and three Canadian provinces. Since 2014, the USL has doubled in size and established a sizeable North American footprint with strong ownership, experienced executives and regional rivalries. In 2016, the USL experienced record growth with a total season attendance of almost 1.5 million, a 33 percent increase from 2015. The average attendance for the league’s top-10 drawing teams was 6,724, a 25 percent increase year-over-year. Creating an engaging environment for passionate fans, the USL aims to establish all clubs as owners or primary tenants of 8,000-10,000 seat soccer-specific stadiums by 2020. Teams have invested more than $100 million into stadium infrastructure in the last year to enhance the experience for the USL’s passionate fans, 900-plus players and nearly 100 coaches in building a highly sophisticated league. Expanding its broadcast reach with ESPN and SiriusXM partnerships, USL “Games of the Week” were available this year on ESPN3 to 99 million households. The USL aired more than 500 games last season through its Match Center. Recently, the USL finalized a $10 million investment and partnership with VISTA Worldlink to create USL Productions, which will create more than 1,000 hours of live match coverage for 2017. Additionally, statistical analysis will be powered by Opta – the world’s leading provider of live, detailed sports data – who will manage and deliver in-depth details for all USL games. Based in Tampa, Fla., the USL supports its teams with operational excellence through 50-plus employees and 16 departments including Analytics, Competition, Creative, Digital, League Operations, Marketing, Merchandise/Licensing, Team Services, USL Productions and more. Follow the USL at USLSoccer.com, on USL Match Center, and on social media via Twitter, Facebook and Instagram. SOURCE Phoenix Rising FC Related Links http://www.PhxRisingFC.com

http://www.prnewswire.com/news-releases/phoenix-rising-fc-march-25-home-opener-is-sold-out-300428931.html]]]]> ]]>