Lễ hội Healthy Mama và tặng túi tã – 2024 – Healthy Mama Festival


Theo nguồn tin trên trang của quality Health Foundation

Lễ hội Mẹ khỏe mạnh
THỜI GIAN: Thứ Bảy, ngày 9 tháng 3, từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều
ĐỊA ĐIỂM: Nhà thi đấu Baptist Pilgrim Rest, 1401 E. Jefferson St. Phoenix, AZ 85034
Lễ hội Healthy Mama và tặng túi tã
Sự kiện miễn phí này tập trung vào giáo dục sức khỏe và thể trạng tốt cho tất cả các bà mẹ, bà mẹ sắp làm mẹ và con cái của họ. Những người tham dự sự kiện có thể tham gia vào nhiều hoạt động giáo dục sức khỏe bà mẹ. Sẽ có các buổi khám sàng lọc y tế bao gồm tiêm chủng miễn phí, vắc xin và tiêm phòng cúm, cũng như buổi gặp gỡ và chào hỏi sản phụ khoa, Trung tâm Y tế March of Dimes BabyMobile, v.v.WHAT: Healthy Mama Festival
WHEN: Saturday, Mach 9th from 9AM to 1PM
WHERE: Pilgrim Rest Baptist Church, 1401 E. Jefferson St. Phoenix, AZ 85034
The Healthy Mama Festival and Diaper Bag Giveaway
This free event is focused on health and wellness education for all mothers, soon-to-be mothers, and their children. Event attendees can participate in a variety of maternal health educational activities. Medical screenings including free immunizations, vaccines, and flu shots will be available, as well as Ob/Gyn meet and greets, the March of Dimes BabyMobile Health Center, and more.


https://www.equalityhealthfoundation.org/healthy-mama-festival-phoenix/