Chương trình Lễ Giao Thừa và Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong thành phố Phoenix ở tiểu bang Arizona


Theo nguồn tin trên mạng của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Chương Trình Tết Nguyên Đán Năm Giáp Thìn:
– Thứ Sáu ngày 9 tháng 12, 7:00 tối: Thánh Lễ Giao Thừa do Đức Cha Phụ Tá Eduardo A. Nevares chủ tế.
– Thứ Bảy ngày 10 tháng 2, Mồng Một Tết: Thánh Lễ 8 giờ sáng và 7 giờ tối, Cầu Bình An Cho Năm Mới.
– Chúa Nhật ngày 11 tháng 2, Mồng Hai Tết: Thánh Lễ 8 và 10 giờ sáng, Kính nhớ Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ. Mừng Thượng Thọ quý cụ cao niên trong Thánh Lễ 10 giờ.
– Thứ Hai ngày 12 tháng 2, Mồng Ba Tết: Thánh Lễ 7 giờ tối, xin Chúa Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm.

2915 W Northern Ave
Phoenix, AZ 85051
(602) 320-1506 hoặc (623) 312-0455
Bánh chưng: $27
Bánh tét: $23
Dưa món: $10Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item .

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại cttdvnphx.com.


https://cttdvnphx.org/

Lễ Hội Tết Trung Thu 2023 – Mid-Autumn Festival – Moon Festival by Vietnamese Martyrs Catholic Church


Theo tin Vietnamese Martyrs Catholic Church hay Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Phoenix, Arizona

WHAT: Tet Trung Thu/Mid-Autumn/Moon festival

WHEN: Saturday, September 23, 2023 from 8 PM to 10 PM

WHERE: 2915 W Northern Ave, Phoenix, AZ 85051


TẾT TRUNG THU: Thứ bảy ngày 23 tháng 9 (Sau
thánh lễ 7.00pm. Miễn phí thức ăn và lồng đèn cho trẻ
em. Thức ăn người lớn xin mua ủng hộ cho Trường Việt
Ngữ Giáo Lý và TNTT.

Please join us for the Moon Festival 2023
WHEN: Saturday, September 23, 2023 from 8 PM to 10 PM
WHERE: 2915 W Northern Ave, Phoenix, AZ 85051