Chương trình Lễ Giao Thừa và Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong thành phố Phoenix ở tiểu bang Arizona


Theo nguồn tin trên mạng của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Chương Trình Tết Nguyên Đán Năm Giáp Thìn:
– Thứ Sáu ngày 9 tháng 12, 7:00 tối: Thánh Lễ Giao Thừa do Đức Cha Phụ Tá Eduardo A. Nevares chủ tế.
– Thứ Bảy ngày 10 tháng 2, Mồng Một Tết: Thánh Lễ 8 giờ sáng và 7 giờ tối, Cầu Bình An Cho Năm Mới.
– Chúa Nhật ngày 11 tháng 2, Mồng Hai Tết: Thánh Lễ 8 và 10 giờ sáng, Kính nhớ Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ. Mừng Thượng Thọ quý cụ cao niên trong Thánh Lễ 10 giờ.
– Thứ Hai ngày 12 tháng 2, Mồng Ba Tết: Thánh Lễ 7 giờ tối, xin Chúa Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm.

2915 W Northern Ave
Phoenix, AZ 85051
(602) 320-1506 hoặc (623) 312-0455
Bánh chưng: $27
Bánh tét: $23
Dưa món: $10Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item .

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại cttdvnphx.com.


https://cttdvnphx.org/