Đốt Pháo trong Lễ Hội Tết Ất Mùi 2015 của Cộng đồng người Việt tại Arizona

Theo nguồn tin Thằng Bờm AZ Online trên mạng của youtube.com

]]]]> ]]>