The Republic Xếp Hue, Little Saigon, and Cyclo Trong Danh Sách 10 Nhà Hàng Ngon Châu Á (không phải Trung Quốc / Nhật Bản) Trong Thành Phố Phoenix

Theo nguồn tin trên trang Blog của azccentral.com Seftel: Top 10 Asian restaurants (not Chinese/Japanese) BY Howard Seftel, The Republic 8. Hue Gourmet ADDRESS: Mekong Plaza, 66 S. Dobson Road, Mesa, AZ 85202 PHONE: 480-251-7429. WEB: http://www.huegourmet.net/ FACEBOOK: https://www.facebook.com/huegourmet

5. Little Saigon ADDRESS: 7016 N. 57th Avenue, Glendale, AZ 85301 PHONE: 623-939-6136 FACEBOOK: http://www.huegourmet.net/ WEB: http://littlesaigonaz.com

1. Cyclo ADDRESS: 1919 W. Chandler Blvd., Chandler, AZ 85224 PHONE: 480-963-4490 WEB: http://azeats.com/cyclo

http://www.azcentral.com/story/entertainment/dining/2015/04/10/seftels-top-asian-restaurants-chinese-japanese/25532909/]]]]> ]]>