Chương trình Lễ Giao Thừa và Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 tại Như Lai Thiền Tự TempleWHAT: Lunar New Year’s Eve and Tet Program
WHEN: Friday, February 9, 2024 from 8 PM to 12 PM until 2 AM Saturday, February 10
Saturday, February 10, 2024 from 7 AM to 10 PM
WHERE: 4842 N 51st Ave, Phoenix, AZ 85031

Theo nguồn tin trên mạng của Như Lai Thiền Tự

Văn nghệ Hội Hoa Xuân Chợ Đêm
Tết Giáp Thìn 2024

Thời Gian (Date & Time) :Thứ Sáu ngày 9 tháng 2 năm 2024 từ 8 giờ tối đến 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng Thứ Bảy
Thứ Bảy ngày 10 tháng 2 năm 2024 từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm
Địa Điểm (ADDRESS): Như Lai Thiền Tự, 4842 N 51st Ave, Phoenix, AZ 85031

xin liên lạc (PHONE): 623-845-7777


Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item .

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại cttdvnphx.com.