Cindy Vong’s LaVie Nail Salon Kiện Vụ Cấm Dùng Cá Trong Công Việc Làm Pedicure

Theo nguồn tin trang mạng của bizjournals.com Spa fish case heads to court http://www.bizjournals.com/phoenix/news/2013/01/11/spa-fish-case-heads-to-court.html

]]]]> ]]>