2023 Disability Awareness and Recognition Event – Buổi trao giải thưởng Nhận thức và Công nhận Người khuyết tật năm 2023


Theo tin phoenix.gov

Sự kiện nhận thức và công nhận người khuyết tật năm 2023
NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2023

Ủy ban về các vấn đề người khuyết tật (MCDI) của Thị trưởng, Ban Cơ hội Bình đẳng và các thành viên của cộng đồng người khuyết tật đang tổ chức sự kiện Nhận thức và Công nhận Người khuyết tật năm 2023 (DARE). Buổi trao giải thưởng hàng năm sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ chiều Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10 tại Thư viện Trung tâm Burton Barr trong Thính phòng Pulliam (1221 N. Central Ave, 1221 N Central Ave, Phoenix, AZ 85004).

DARE vinh danh các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp vì sự cống hiến và phục vụ cộng đồng người khuyết tật. Sự công nhận năm nay bao gồm các hạng mục sau: giải thưởng doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, nhà giáo dục xuất sắc, dịch vụ cộng đồng và giải thưởng thành tựu trọn đời.

Giải thưởng Thành tựu trọn đời của Thám tử Walter Olsen được trao cho người đã có ảnh hưởng trong nhiều năm đến cuộc sống của những người khuyết tật. Giải thưởng này công nhận một cá nhân, nhóm hoặc tổ chức đã thể hiện cam kết trọn đời đối với người khuyết tật và giúp thúc đẩy sự hòa nhập đầy đủ của tất cả mọi người trong cộng đồng.

Người nhận giải Thành tựu trọn đời của Thám tử Walter Olsen: Anne Ronan
Hàng năm, MCDI công nhận một doanh nghiệp và một tổ chức phi lợi nhuận hoặc cơ quan chính phủ duy trì và thực hiện các cơ hội để được tham gia đầy đủ vào sứ mệnh và các hoạt động tổ chức hàng ngày của họ.

Người nhận giải thưởng phi lợi nhuận: United Cerebral Palsy of Central Arizona
Người nhận Giải thưởng Doanh nghiệp: Piller Child Development
Giải thưởng Dịch vụ Cộng đồng công nhận một cá nhân hoặc tổ chức đã có đóng góp đáng kể bằng cách cung cấp và/hoặc cải thiện sự hỗ trợ cá nhân và cộng đồng cho những người khuyết tật, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mang lại sự độc lập thông qua nhiều lựa chọn, thông tin và kiểm soát, nỗ lực vận động chính sách hơn hoặc cải thiện sự tham gia xã hội của tất cả mọi người.

Người nhận Giải thưởng Phục vụ Cộng đồng: Shulea Davis
Giải thưởng Nhà giáo dục Xuất sắc được trao cho giáo viên, nhân viên nhà trường hoặc người hỗ trợ đã cung cấp các cơ hội giáo dục, dịch vụ và hỗ trợ đặc biệt cho người khuyết tật.

Người nhận giải thưởng Nhà giáo dục: Melanie Audet, Quỹ vì Trẻ mù
Các điểm nổi bật khác của sự kiện bao gồm diễn giả chính, Charlie Duffy, một thanh niên 16 tuổi mở đường cho những người mắc bệnh bại não và nhận xét của Thám tử Cảnh sát Thành phố Phoenix đã nghỉ hưu, Walter Olsen.

MCDI giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến người khuyết tật ở Thành phố Phoenix. Ủy ban cung cấp ý kiến ​​về khả năng tiếp cận các cơ sở và tài sản của thành phố cũng như nhu cầu giao thông công cộng cho người khuyết tật. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập phoenix.gov/eod .EQUAL OPPORTUNITY
MCDI Awards graphic
2023 Disability Awareness and Recognition Event
OCTOBER 24, 2023 9:00 AM
The Mayor’s Commission on Disability Issues (MCDI), Equal Opportunity Department and members of the disability community are celebrating the 2023 Disability Awareness and Recognition event (D.A.R.E.). The annual award presentation is taking place at 4 p.m., Friday, Oct. 27, at Burton Barr Central Library, Pulliam Auditorium, 1221 N. Central Ave.

D.A.R.E. honors individuals, organizations and businesses for their dedication and service to the disability community. This year’s recognition includes the following categories: business, nonprofit, outstanding educator, community service, and the lifetime achievement award.

The Detective Walter Olsen Lifetime Achievement Award is presented to someone who has made an impact for many years in the lives of individuals with disabilities. This award recognizes an individual, group, or organization that has demonstrated a lifetime commitment to those with disabilities and helped advance the full inclusion of all people in the community.

Detective Walter Olsen Lifetime Achievement Award recipient: Anne Ronan
Each year, the MCDI recognizes a business and a nonprofit organization or government agency that maintains and implements opportunities for full inclusion in their mission and daily organizational activities.

Nonprofit Award recipient: United Cerebral Palsy of Central Arizona
Business Award recipient: Piller Child Development
The Community Service Award recognizes an individual or organization that has made a significant contribution by providing and/or improving personal and community support for individuals with a disability, including, but not limited to, providing independence through more choice, information and control, advocacy efforts or improving the social participation of all people.

Community Service Award recipient: Shulea Davis
The Outstanding Educator Award is given to a teacher, school staff, or support person who has provided exceptional education, service and support opportunities to individuals with disabilities.

Educator Award recipient: Melanie Audet, Foundation for Blind Children
Other event highlights include keynote speaker, Charlie Duffy, a 16-year-old paving the way for those living with cerebral palsy, and remarks from retired City of Phoenix Police Detective Walter Olsen.

The MCDI addresses issues affecting people with disabilities in the City of Phoenix. The commission provides input on accessibility to city facilities and properties, and public transportation needs for people with disabilities. For more information, visit phoenix.gov/eod.​


https://www.phoenix.gov/newsroom/equal-opportunity/439