Phóng Sự Hình Ảnh Thiếu Nhi Ăn Tết 2015

SOURCE: Trung Tâm Việt Ngữ Tiếng Mẹ

Ba giải nhất, nhì, ba của Cuộc Thi Trang Phục Cổ Truyền
ảnh do Thu Nguyen — in Chandler, Arizona.


ảnh do Kristine Hoang — in Chandler, Arizona.

Thi trang phục cổ truyền
ảnh do Thu Nguyen — in Chandler, Arizona.

ảnh do Thu Nguyen — in Chandler, Arizona

ảnh do Thu Nguyen — in Chandler, Arizona.

ảnh do Thu Nguyen — in Chandler, Arizona.


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.592027877564027.1073741828.591992247567590&type=1