Arizona, Toronto phối hợp ngăn âm mưu nổ súng trường học

Theo nguồn tin trang mạng của Việt Báo

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=159404&zoneid=4#.UNYVrInjmzc

]]]]> ]]>