Cư dân trong Thành phố Phoenix có thể được giảm giá $75 khi mua và lắp đặt bồn cầu vệ sinh có nhãn EPA WaterSense mới với dung tích 1,28 gallon mỗi lần xả (GPF) trở xuống


Theo tin phoenix.gov

Phoenix Water Services Department Announces New Financial Incentives for Water Conservation
SEPTEMBER 27, 2023 3:55 PM
To promote sustainable water use and conservation, the Phoenix Water Services Dept. is introducing new financial incentives for residents. These incentives are aimed at encouraging the adoption of high-efficiency appliances and fixtures, saving water, and reducing household expenses.

Residents can begin the application process by visiting the Water Conservation Incentives webpage​.

“Phoenix families understand the value of water and want to do their part to conserve this precious resource, which is why the City of Phoenix is working to make it even easier to do. On the heels of our innovative water-leak sensor pilot program launch, these cost-cutting rebate programs will help residents address indoor and outdoor water waste. As Phoenix works to lead the region in sustainable development and advanced water purification, these programs are additional tangible ways we can support our water security now and for generations to come,” Mayor Gallego said.

Key Highlights of the Incentive Program:

Water-Efficient Toilets: Residents can receive a $75 rebate for the purchase and installation of a new EPA WaterSense-labeled toilet of 1.28 Gallons Per Flush (GPF) or less.

Smart Irrigation Controller: A $75 incentive is available for the purchase and installation of an EPA WaterSense-labeled smart irrigation controller.
Both these devices can lead to an estimated saving of approximately 10,000 gallons of water per year for each household.

Eligibility and Application Process:

The program is open to single-family residential households or renters who are City of Phoenix water utility customers. Renters must include a letter of approval from their landlord. Interested participants can apply for the incentives in the “Submit Documents – City Services Bill” section of myPHX311. Detailed instructions and requirements for each incentive are available on the platform, ensuring a smooth application process.

“We are acutely aware that over 60% of residential water use occurs outdoors. The introduction of smart irrigation controllers can significantly reduce this number by optimizing water use. Similarly, the adoption of EPA WaterSense toilets can drastically cut down indoor water waste,” said Max Wilson, Water Planning Division Deputy Director.

The Phoenix Water Services Department emphasizes that these incentives are not just about saving water; they are about ensuring the city’s future sustainability. With the challenges posed by population growth and changing climate patterns, every gallon saved contributes to the city’s resilience.

Financial Disbursement:

Qualified applicants will receive their incentive in the form of a check, mailed to the address on file for their City Services Bill. Please allow up to 90 days for processing and delivery.

For more information, FAQs, or to begin the application process, residents are encouraged to visit the Water Conservation Incentives webpage.

Free Xeriscape Plans Available Now

Additionally, the City of Phoenix has released three free desert landscape plans for residents to implement at home. Native plants are a great way to save water and money. By choosing desert plants, residents can reduce outdoor water use by 85%. These plans are an example of the conservation team’s many program developments to come, with a greater focus on designing water-saving solutions that can easily be accomplished by residents. To download a xeriscape plan, visit phoenix.gov/savewater.

About City of Phoenix Water Services Department

The City of Phoenix Water Services Department is dedicated to providing high-quality, reliable, and sustainable water services to the residents, businesses, and visitors of Phoenix. With a commitment to water conservation, innovation, and long-term planning, the department ensures a secure and resilient water supply for future generations. For more information, visit phoenix.gov/water.

Media Contacts:
Jimena Garrison
Public Information Officer
Water Services
480-390-1933
jimena.garrison@phoenix.gov

Michael Gertzman
Sr. Public Information Officer
Water Services
602-534-1209
michael.gertzman@phoenix.govPhoenix Water Services Department Công bố Khuyến khích Tài chính Mới để Bảo tồn Nước

NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 2023

Phoenix Water Services Department đang đưa ra các ưu đãi tài chính mới cho người dân để thúc đẩy việc sử dụng và bảo tồn nước bền vững. Những ưu đãi này nhằm mục đích khuyến khích sử dụng các thiết bị và đồ đạc hiệu suất cao, tiết kiệm nước và giảm chi phí hộ gia đình.

Cư dân có thể bắt đầug ghi danh bằng cách truy cập trang web sau:
https://www.phoenix.gov/waterservices/water-conservation-incentives

“Các gia đình trong Thành phố Phoenix hiểu giá trị của nước và muốn góp phần bảo tồn nguồn tài nguyên quý giá này, đó là lý do tại sao Thành phố Phoenix đang nỗ lực để khiến việc thực hiện trở nên dễ dàng hơn nữa. Ngay sau khi ra mắt chương trình thí điểm cảm biến rò rỉ nước cải tiến của chúng tôi , các chương trình giảm giá cắt giảm chi phí này sẽ giúp cư dân giải quyết tình trạng lãng phí nước trong nhà và ngoài trời. Khi Phoenix nỗ lực dẫn đầu khu vực về phát triển bền vững và lọc nước tiên tiến, các chương trình này là những cách hữu hình bổ sung mà chúng tôi có thể hỗ trợ an ninh nước hiện tại và cho các thế hệ mai sau “, Thị trưởng Gallego nói.

Điểm nổi bật chính của Chương trình khuyến khích:

Bồn cầu vệ sinh tiết kiệm nước : Cư dân có thể được giảm giá $75 khi mua và lắp đặt nhà vệ sinh có nhãn EPA WaterSense mới với dung tích 1,28 gallon mỗi lần xả (GPF) trở xuống.

Bộ điều khiển tưới thông minh: Có ưu đãi $75 cho việc mua và lắp đặt bộ điều khiển tưới thông minh có gắn nhãn EPA WaterSense.
Cả hai thiết bị này đều có thể tiết kiệm ước tính khoảng 10.000 gallon nước mỗi năm cho mỗi hộ gia đình.

Đủ điều kiện và quy trình ghi danh:

Chương trình này dành cho các hộ gia đình ở một gia đình hoặc những người thuê nhà là khách hàng của dịch vụ cấp nước của Thành phố Phoenix. Người thuê nhà phải kèm theo thư chấp thuận của chủ nhà. Những người tham gia quan tâm có thể đăng ký nhận ưu đãi trong phần “Gửi hồ sơ – Hóa đơn dịch vụ thành phố” của myPHX311 . Hướng dẫn chi tiết và yêu cầu cho từng ưu đãi có sẵn trên nền tảng, đảm bảo quá trình đăng ký diễn ra suôn sẻ.

“Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng hơn 60% lượng nước sinh hoạt sử dụng diễn ra ngoài trời. Việc giới thiệu bộ điều khiển tưới thông minh có thể giảm đáng kể con số này bằng cách tối ưu hóa việc sử dụng nước. Tương tự, việc áp dụng bồn cầu EPA WaterSense có thể cắt giảm đáng kể lượng nước thải trong nhà,” cho biết Max Wilson, Phó Giám đốc Phòng Quy hoạch Nước.

Phoenix Water Services Department nhấn mạnh rằng những ưu đãi này không chỉ nhằm tiết kiệm nước; chúng nhằm đảm bảo sự bền vững trong tương lai của thành phố. Với những thách thức do sự gia tăng dân số và biến đổi khí hậu đặt ra, mỗi gallon tiết kiệm được đều góp phần vào khả năng phục hồi của thành phố.

Giải ngân tài chính:

Những người nộp đơn đủ điều kiện sẽ nhận được ưu đãi dưới hình thức séc, được gửi đến địa chỉ trong hồ sơ Hóa đơn Dịch vụ Thành phố của họ. Vui lòng chờ tối đa 90 ngày để xử lý và giao hàng.

Để biết thêm thông tin, Câu hỏi thường gặp hoặc để bắt đầu quy trình ghi danh, cư dân nên truy cập trang web Khuyến khích Bảo tồn Nước .

Gói Xeriscape miễn phí hiện có sẵn

Ngoài ra thành phố Phoenix đã đưa ra ba kế hoạch cảnh quan sa mạc miễn phí để người dân thực hiện tại nhà. Thực vật bản địa là một cách tuyệt vời để tiết kiệm nước và tiền bạc. Bằng cách chọn thực vật sa mạc, cư dân có thể giảm 85% lượng nước sử dụng ngoài trời. Những kế hoạch này là một ví dụ về nhiều chương trình phát triển sắp tới của nhóm bảo tồn, tập trung nhiều hơn vào việc thiết kế các giải pháp tiết kiệm nước mà người dân có thể dễ dàng thực hiện. Để tải xuống gói xeriscape, hãy truy cập phoenix.gov/savewater.

Giới thiệu về Phoenix Water Services Department

Phoenix Water Services Department chuyên cung cấp các dịch vụ nước chất lượng cao, đáng tin cậy và bền vững cho người dân, doanh nghiệp và du khách của Phoenix. Với cam kết bảo tồn nước, đổi mới và lập kế hoạch dài hạn, Bộ đảm bảo nguồn cung cấp nước an toàn và linh hoạt cho các thế hệ tương lai. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập phoenix.gov/water.


https://www.phoenix.gov/newsroom/water-services/2874