Lính Biên Phòng Mỹ Đi Tuần Bị Bắn, 1 Chết, 1 Bị Thương

http://vietbao.com/D_1-2_2-71_4-197992_5-15_6-1_17-23922_14-2_15-2/

]]]]> ]]>