Chương trình Lễ Giao Thừa và Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong thành phố Phoenix ở tiểu bang Arizona


Theo nguồn tin trên mạng của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Chương Trình Tết Nguyên Đán Năm Giáp Thìn:
– Thứ Sáu ngày 9 tháng 12, 7:00 tối: Thánh Lễ Giao Thừa do Đức Cha Phụ Tá Eduardo A. Nevares chủ tế.
– Thứ Bảy ngày 10 tháng 2, Mồng Một Tết: Thánh Lễ 8 giờ sáng và 7 giờ tối, Cầu Bình An Cho Năm Mới.
– Chúa Nhật ngày 11 tháng 2, Mồng Hai Tết: Thánh Lễ 8 và 10 giờ sáng, Kính nhớ Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ. Mừng Thượng Thọ quý cụ cao niên trong Thánh Lễ 10 giờ.
– Thứ Hai ngày 12 tháng 2, Mồng Ba Tết: Thánh Lễ 7 giờ tối, xin Chúa Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm.

2915 W Northern Ave
Phoenix, AZ 85051
(602) 320-1506 hoặc (623) 312-0455
Bánh chưng: $27
Bánh tét: $23
Dưa món: $10Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item .

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại cttdvnphx.com.


https://cttdvnphx.org/

Tuần lễ Nhà hàng tiểu bang Arizon mùa thu năm 2023 với hơn 100 nhà hàng ở thành phố Phoenix


Theo nguồn tin của Arizona Restaurant Association trên trang https://arizonarestaurantweek.com/


GÌ: Tuần lễ Nhà hàng AZ mùa thu năm 2023

THỜI GIAN: Mùa thu – 17-26 tháng 9 năm 2023

Ở ĐÂU: Các nhà hàng tham gia ở Arizona

Tuần lễ nhà hàng Phoenix
Thứ Sáu đến ngày 17 tháng 9

Giải phóng món ăn bên trong của bạn tại Tuần lễ Nhà hàng Arizona diễn ra từ ngày 8 đến ngày 17 tháng 9. Có hơn 100 nhà hàng ở khu vực Phoenix tham gia sự kiện mỗi năm. Thực đơn của mỗi nhà hàng đều có trên trang web arizonarestaurantweek.com. Bắt đầu lập kế hoạch sớm!

Phượng Hoàng lớn hơn


WHAT: Fall AZ Restaurant Week 2023

WHEN: Fall – September 17-26, 2023

WHERE: Participated restaurants in Arizona

Phoenix Restaurant Week
Friday through Sept. 17

Release your inner food at Arizona Restaurant Week takes place Sept. 8 – 17. There are more than 100 Phoenix-area restaurants participating in the annual affair. Menus for each restaurant are live on the Phoenix Restaurant Week website. Start planning early!

Greater Phoenix


Home

Arizona, Toronto phối hợp ngăn âm mưu nổ súng trường học

Theo nguồn tin trang mạng của Việt Báo

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=159404&zoneid=4#.UNYVrInjmzc

]]]]> ]]>