Thành Phố Phoenix tổ chức 3 buổi tuyển dụng cho người tìm việc vào tháng 2 năm 2020


Theo nguồn tin Vietnamese translation trên trang của phoenix.gov

host Phoenix 3 sự kiện tuyển dụng vào tháng
28 THÁNG 1 NĂM 2020 02:00
Ba sự kiện tuyển dụng bắt đầu tháng hai để giúp bắt đầu một thập kỷ mới với một sự nghiệp mới. Các sự kiện tuyển dụng của Arizona @ Work-Phoenix quy tụ một loạt các nhà tuyển dụng tìm kiếm để bổ sung vào đội của họ.

Bởi Eric Jay Toll cho PHXNewsroom
01 tháng 2: sử dụng lao động địa phương có kế hoạch để thuê tại một sự kiện, bao gồm sơ yếu lý lịch bằng văn bản và đào tạo kỹ năng phỏng vấn cho người tìm việc.
03 Tháng 2: Paid đường cao tốc đào tạo nghề xây dựng cho thanh niên và phụ nữ bắt đầu.
11 tháng 2: Kiewit Cơ sở hạ tầng đang tìm cách để thuê công nhân cho miền Nam-Trung Light Rail Extension.

Thông tin thêm về tất cả ba sự kiện là tại Arizona @ Work-Phoenix .

1 tháng 2: South Mountain Community College

Một nhóm các nhà sử dụng lao động địa phương tham gia vào các sự kiện tuyển dụng đồng tài trợ bởi Arizona @ Work-Phoenix, South Mountain Community College, và South Mountain và laveen Phòng Thương mại. Việc thuê diễn ra thứ Bảy Tháng Hai 1, 8:00-14:00 tại SMCC, 7050 S. 24th St., Phoenix.

Hội thảo xây dựng hồ sơ và phỏng vấn kỹ năng chạy 8:00-10:00 là sử dụng lao động địa phương từ khắp nơi trên khu vực tàu điện ngầm Phoenix sẽ có mặt tại sự kiện tuyển dụng bắt đầu lúc 10:00

Các công ty đã khẳng định cho đến nay bao gồm Cục Mỹ điều tra dân số, quản lý Acadia, Salvation Army Center Kroc, Chương trình sức khỏe hành vi South Mountain Community College, và Kiewit cơ sở hạ tầng để xây dựng mở rộng Nam-Trung Light Rail.

03 Tháng 2: Quốc lộ Youth Xây dựng Thực tập

phụ nữ trẻ và nam giới tìm cách để bắt đầu một sự nghiệp được trả lương cao trong xây dựng có thể nộp đơn xin học nghề để đào tạo sẵn sàng xây dựng đường cao tốc. Chương trình 10-tuần Mời trả vị trí với các công ty xây dựng. Học nghề học để vận hành thiết bị nặng và xây dựng cơ sở hạ tầng. Chương trình được giới thiệu thứ hai Tháng Hai 3, 8:00-04:30

Có một số yêu cầu sơ bộ, và biết thêm thông tin có sẵn tại Youth Career Services , hoặc bằng cách gọi một trong ba trung tâm công việc của thành phố.

11 tháng 2: Cơ sở hạ tầng Kiewit

Phoenix và Thung lũng Metro Light Rail được khởi công xây dựng mở rộng Nam-Trung Light Rail, một phần mở rộng 5-1 / 2 dặm với hệ thống đường sắt nhẹ, từ đường phố Washington và Jefferson ở Downtown Phoenix để đường Baseline cùng con đường miền Trung và First. Cơ sở hạ tầng Kiewit là tổng thầu cho dự án kéo dài nhiều năm.

Quyết việc làm cho người lao động và khai thác thiết bị nặng về dự án này có sẵn ở cả 01 tháng 2 thuê sự kiện và một sự kiện tuyển dụng chuyên về thứ Ba Tháng Hai 11, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa với Kiewit cơ sở hạ tầng tại Trung tâm Phoenix Nam Job. Công ty cũng đang cung cấp những cơ hội công đoàn học nghề.

Sự kiện tuyển dụng là trong Arizona @ Work-Phoenix Trung tâm Nam Job, 4635 S. Trung Ave.

Để biết thêm thông tin về tất cả ba sự kiện, đi đến ArizonaAtWork.com/Events .


Phoenix hosts 3 hiring events in February
JANUARY 28, 2020 2:00 PM
​Three hiring events start February to help start a new decade with a new career. The hiring events by Arizona@Work–Phoenix bring together an array of employers looking to add to their teams.

By Eric Jay Toll for PHXNewsroom
Feb 1: Local employers plan to hire at an event, including resume writing and interview skill training for job seekers.
Feb. 3: Paid highway construction apprenticeship training for young men and women begins.
Feb. 11: Kiewit Infrastructure is looking to hire workers for the South-Central Light Rail Extension.

More information on all three events is at Arizona@Work-Phoenix​.

Feb. 1: South Mountain Community College

A group of local employers is participating in the hiring event co-sponsored by Arizona@Work-Phoenix, South Mountain Community College, and South Mountain and Laveen Chamber of Commerce. The hiring takes place Saturday, Feb. 1, from 8 a.m. to 2 p.m. at SMCC, 7050 S. 24th St., Phoenix.

Workshops for resume building and interview skills run from 8:00 to 10:00 a.m. Local employers from across the Phoenix metro region will be at the hiring event beginning at 10:00 a.m.

Companies confirmed so far include the U.S. Census Bureau, Acadia Management, Salvation Army Kroc Center, South Mountain Community College Behavioral Health Program, and Kiewit Infrastructure for construction of South-Central Light Rail extension.

Feb. 3: Highway Construction Youth Apprenticeships

Young women and men looking to start a high-paying career in construction can apply for an apprenticeship for highway construction readiness training. The 10-week program offers paid positions with construction companies. Apprentices learn to operate heavy equipment and build infrastructure. The program is introduced Monday, Feb. 3, from 8:00 a.m. to 4:30 p.m.

There are some preliminary requirements, and more information is available at Youth Career Services, or by calling one of the city’s three job centers.

Feb. 11: Kiewit Infrastructure

Phoenix and Valley Metro Light Rail are starting construction of the South-Central Light Rail extension, a 5-1/2-mile extension to the light rail system, from Washington and Jefferson streets in Downtown Phoenix to Baseline Road along Central and First avenues. Kiewit Infrastructure is the general contractor for the multi-year project.

Jobs for laborers and heavy equipment operators on this project are available at both the Feb. 1 hiring event and a dedicated hiring event on Tuesday, Feb. 11, from 9 a.m. to 12 noon with Kiewit Infrastructure at the Phoenix South Job Center. The company is also offering union apprenticeship opportunities.

The hiring event is in the Arizona@Work–Phoenix South Job Center, 4635 S. Central Ave.

For more information on all three events, go to ArizonaAtWork.com/Events.https://www.phoenix.gov/newsroom/ced/873

Wedgewood Weddings Celebrates Its Fifth Venue in Arizona: Stonebridge Manor in the Phoenix area


Theo nguồn tin Wedgewood Weddings trên trang mạng prnewswire.com

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.


Wedgewood Weddings Celebrates Its Fifth Venue in Arizona
All-Inclusive Wedding Venue Company Announces Arizona Growth

MESA, Ariz., Jan. 28, 2020 /PRNewswire/ — Today, one of Arizona’s most spectacular venues has joined the Wedgewood Weddings family of event venues: Stonebridge Manor in the Phoenix area.

Now named ‘Stonebridge Manor by Wedgewood Weddings,’ the company is bringing its all-inclusive wedding packages and award-winning service to this gorgeously timeless estate. The venue was open for tours and bookings on Monday, Dec. 16 and all events are immediately operated by the Wedgewood Weddings staff.

At this expansive manor, couples can take advantage of endless photo opportunities featuring lush greenery, cobblestone accents, climbing ivy, manicured landscaping, sparkling fountains, a glistening pool, and more!
At this expansive manor, couples can take advantage of endless photo opportunities featuring lush greenery, cobblestone accents, climbing ivy, manicured landscaping, sparkling fountains, a glistening pool, and more!
The expansive property consists of two respective areas: Manor Courtyard and Garden Pavilion. Couples will have their choice of these two areas for their celebration, featuring six dedicated ceremony spaces, a sparkling pool with a fountain, a picturesque staircase, multiple reception spaces, and lush foliage with climbing ivy that makes for incredible photo opportunities. The Colonial Georgian-style manor house showcases neutral, luxe décor giving it an elegantly timeless look.

“After 22 years in the wedding business, we have made the decision to transition to retirement,” says Michael, former owner of the manor. “This decision can only happen after finding a new owner for Stonebridge Manor that we could trust to deliver the quality of service we have delivered to our customers. With that said, we have come to an agreement with Wedgewood Weddings.”

This announcement marks Wedgewood Weddings’ 43rd venue nationwide and its fifth venue in Arizona. From its roots in Ventura County in 1986, the company is now based out of Temecula, CA and the new manor has sister venues in Mesa, Gilbert, Chandler, and Goodyear.

Wedgewood Weddings specializes in all-inclusive packages, designed to be a one-stop-shop for couples planning their wedding. A favorite among couples who are busy and/or want to enjoy a planning experience with less time and work involved, the all-inclusive packages at a Wedgewood Weddings venue include all the essential services needed for an epic wedding. Couples have the freedom to select from four packages and design a custom package that beautifully suits their vision and budget. The company has spent over 30 years perfecting their wedding packages, and it’s led to multiple awards and thousands of five-star reviews.

About Wedgewood Weddings:

Established in 1986, Wedgewood Weddings hosts thousands of fantastic weddings and events every year. The company is known for its award-winning venues and all-inclusive, customizable event packages. By providing all-inclusive packages, expert staff, and professional-yet-affordable vendors, their mission is for couples to enjoy their engagement – not stress about it. All their team members are committed to making the planning process enjoyable for every couple and make their wedding day their best day ever.

Press Contact:

Kaylyn Campbell, Wedgewood Weddings, 866.966.3009, Marketing@WedgewoodWeddings.com

https://www.wedgewoodweddings.com

###

Related Images

happy-newlyweds-at-stonebridge.jpg
Happy Newlyweds at Stonebridge Manor by Wedgewood Weddings
At this expansive manor, couples can take advantage of endless photo opportunities featuring lush greenery, cobblestone accents, climbing ivy, manicured landscaping, sparkling fountains, a glistening pool, and more!

Related Links

Stonebridge Manor by Wedgewood Weddings

Stonebridge Manor Website

SOURCE Wedgewood Weddings

Related Links

https://www.wedgewoodweddings.com


Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.


https://www.prnewswire.com/news-releases/wedgewood-weddings-celebrates-its-fifth-venue-in-arizona-300993774.html

Sở Y tế tiểu bang Arizona và quận Maricopa ra Thông Báo xác nhận 1 người nhiễm virus Corona


Theo nguồn tin trên trang mạng prnewswire.com

Public Health Agencies Confirm 2019 Novel Coronavirus Case in Arizona, January 26, 2019


For Immediate Release: January 26, 2020

Media Contacts | Chris Minnick
Mobile | 480.772.1568

NOTE: Dr. Cara Christ, director of the Arizona Department of Health Services, will be available for on-camera and phone interviews between 3 and 4 p.m. at the ADHS downtown Phoenix Office, 150 N. 18th Ave. Please contact Chris Minnick to arrange an interview.

Public Health Agencies Confirm 2019 Novel Coronavirus Case in Arizona
The Case is a Maricopa County Resident who Recently Returned from Wuhan, China

PHOENIX — The Arizona Department of Health Services (ADHS) and the Maricopa County Department of Public Health (MCDPH) announced today that a Maricopa County resident has been diagnosed with the 2019 Novel Coronavirus. The confirmed case is in a person who recently returned from travel to Wuhan, China.

The patient is a member of the Arizona State University community who does not live in university housing. This person is not severely ill and is currently in isolation to keep the illness from spreading. MCDPH and ADHS are currently investigating to identify any close contacts that may have been exposed while the person was infectious. Any individuals who have been identified as having been exposed will be contacted directly. These individuals will be monitored for fever and respiratory symptoms in collaboration with public health and the university.

2019 Novel Coronavirus spreads through the air when an infected person coughs or sneezes. Symptoms are thought to appear within two to 14 days after exposure and consist of fever, cough, runny nose, and difficulty breathing. Those considered at risk for contracting the virus are individuals with travel to Wuhan, China, or individuals in close contact with a person infected with the 2019 Novel Coronavirus. Currently, no commercial testing is available and there is no vaccine. Public health is working with those exposed to get testing by CDC.

“While the immediate risk of the 2019 Novel Coronavirus to the general public is believed to be low at this time, ADHS and our county public health partners will continue to actively monitor for the disease,” said Dr. Cara Christ, ADHS director. “There are simple daily precautions that everyone should always take to prevent the spread of diseases.”

Public health officials are advising residents that flu and other respiratory diseases are circulating in the community, and are recommending everyone get a flu shot and follow basic prevention guidelines.

The best ways to prevent the spread of respiratory viruses are to:

Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. If soap and water are not available, use an alcohol-based hand sanitizer.
Avoid touching your eyes, nose, and mouth with unwashed hands.
Avoid close contact with people who are sick.
Stay home when you are sick.
Cover your cough or sneeze with a tissue, then immediately throw the tissue in the trash.
Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces.
If you have recently traveled to Wuhan, China and have developed fever with cough or shortness of breath within 14 days of your travel, or have had contact with someone who is suspected to have 2019 Novel Coronavirus, stay home and call your healthcare provider right away. If you do not have a health care provider, you may need to be seen at your local hospital emergency room/urgent care center. Please call the emergency room/urgent care center to get instructions before going in.

For the latest information about 2019 Novel Coronavirus, visit the website at azhealth.gov/coronavirus.

# # #

About us:
The award-winning, nationally recognized Arizona Department of Health Services is responsible for leading Arizona’s public health system including responding to disease outbreaks, licensing health and childcare facilities, operating the Arizona State Hospital, and improving the overall health and wellness of all Arizonans.https://www.azdhs.gov/director/public-information-office/index.php#news-release-012620

Chương Trình Lễ Phật Đêm Giao Thừa và Tết Nguyên Đán năm Canh Tý 2020 của Tu Viện Phước Tường


Theo nguồn tin trên mạng của chùa Tu Viện Phước Tường

Chương Trình Đón Xuân Canh Tý-2020 tại Tu Viện Phước TườngNote: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item in ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng trong quảng cáo.


Chương Trình Mừng Xuân Di Lặc Canh Tý-2020 tại chùa Bồ Đề Duyên


Theo nguồn tin trên mạng của chùa Bồ Đề Duyên

Chương Trình Đón Xuân Canh Tý-2020Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item in ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng trong quảng cáo.


Chương Trình Tết Canh Tý 2020 tại Trung Tâm Thiền Từ Bi


Theo nguồn tin trên mạng của Compassionate Meditation Center

TRUNG TÂM THIỀN TỪ BI
1938 E LOS ARBOLES DRIVE, TEMPE, AZ 85284 626.789.4588 info@compassmeditation.com
CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẤT NIÊN KỶ HỢI VÀ ĐÓN XUÂN CANH TÝ 2020
Ngày 30 năm Kỷ Hợi (Thứ sáu ngày 24 tháng 1 năm 2020)
07:30 PM 08:00 PM 09:00 PM 11:00 PM 12:00 AM
Sám hối cuối năm Phổ Trà Cuối Năm Tọa Thiền
Dựơc Thực
Tụng Kinh Và Phát Lộc Đầu Năm
Sáng mùng 1 Tết Canh Tý (Thứ bảy ngày 25 tháng 1 năm 2020)
10:30 AM 11:00 AM 11:45 AM
Tụng Kinh Đầu Năm Thuyết Pháp
Thọ Trai
Sáng mùng 2 Tết Canh Tý (Chủ Nhật ngày 26 tháng 1 năm 2020)
09:30 AM 10:15 AM 11:30 AM
Tụng Kinh Thuyết Pháp Thọ Trai
COMPASSIONATE MEDITATION CENTER
1938 E LOS ARBOLES DRIVE, TEMPE, AZ 85284 626.789.4588
info@compassmeditation.com

PROGRAM LUNAR NEW YEAR 2020
Lunar New Year Eve – Friday January 24, 2020
06:30 PM 8:00 PM 09:00 PM
Repenting
Tea Meditation
Meditation
Lunar New Year Day – Saturday January 25, 2020
10:30 AM 11:00 AM 11:45 AM
Chanting Sermon Lunch
2nd day Lunar New Year – Sunday January 26, 2020
09:30 AM 10:15 AM 11:30 AM
Chanting Sermon LunchNote: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at yandy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại cttdvnphx.com.


Hội Chợ Xuân Canh Tý 2020 tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong thành phố Phoenix ở tiểu bang Arizona


Theo nguồn tin trên mạng của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Hội Chợ Xuân Canh Tý 2020 tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong thành phố Phoenix ở tiểu bang Arizona
Giáo Xứ
2915 W Northern Ave.
Phoenix, AZ 85051
Tel. (602) 395-0421
…………………………………..
Thứ Bảy
Bắt đầu: 9 giờ sáng Kết thúc: 10 giờ tối
…………………………………..
♦ Có chương trình KARAOKE
♦ Các gian hàng thực phẩm mở cửa từ 9:00 sáng.
♦ Có bán đầy đủ các món ăn thuần túy Việt Nam.
♦ Có trò chơi cho trẻ em mọi lứa tuổi suốt ngày.
♦ Xổ số độc đắc $1,500.00 và có nhiều giải an ủi.
♦ Chương trình văn nghệ đặc biệt bắt đấu lúc 7 giờ
tối do ban nhạc Thành Tâm phụ trách.Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at yandy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại cttdvnphx.com.


Contest Encourages Kids, Families To Cook Together In 2020


Theo nguồn tin Blue Cross Blue Shield of Arizona trên trang mạng prnewswire.com

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.


Make a New Year’s Resolution to Prioritize Health with Annual Kids’ Healthy Cooking Contest Open Now

PHOENIX, Jan. 3, 2020 /PRNewswire/ — It’s that time of year again — time to make New Year’s resolutions! This year, why not resolve to get kids into the kitchen to cook as a family? Blue Cross Blue Shield of Arizona’s annual Walk On! Kids Cooking Challenge is a great way to make that happen.

CONTEST ENCOURAGES KIDS, FAMILIES TO COOK TOGETHER IN 2020
CONTEST ENCOURAGES KIDS, FAMILIES TO COOK TOGETHER IN 2020
Open for entries through Jan. 24, the contest is an ideal way to encourage kids to try new dishes that include healthy ingredients like fruits and vegetables. Children between the ages of 9 and 12 living anywhere in the state of Arizona can submit healthy and tasty creations online at www.walkonaz.com. Recipe submissions must be for a delicious, nutritious and kid-friendly side dish to be entered to win great prizes and the title of the state’s top kid chef. Finalists will even get the chance to serve their culinary creations at a Phoenix Suns home game on Feb. 7.

Last year’s winner was 9-year-old David Hummert from Scottsdale, Ariz. He was excited to share one of his family’s favorite dishes.

“I entered the Walk On! Kids Cooking Challenge because I like to cook, I had a really good pasta recipe and I wanted to win a new bike,” said Hummert. “My Broccolini Pasta was filled with lots of great veggies, like sun-dried tomatoes, zucchini and broccolini, and it still tasted really good!”

Walk On! Kids Cooking Challenge recipe submissions must be:

An original recipe for a hot or cold side dish
Include at least one fruit and/or vegetable
Be able to be cooked within 20 minutes (not including prep time)
The top five recipes will be selected by a panel of experts based on nutritional value, taste and originality. Finalists will then be invited to present their creations at a Phoenix Suns home game Feb. 7 at the Talking Stick Resort Arena. After the cooking demonstrations, recipes will be posted online at www.walkonaz.com for a public vote. Voting will be open from Feb. 7–18.

Annual Kids’ Healthy Cooking Contest Open Now

“Over the years, I have met so many talented kid chefs thanks to this contest,” said Myrna Collins, health promotion executive, Blue Cross Blue Shield of Arizona. “I am inspired by the youngsters’ passion for cooking, their creativity and most importantly – their willingness to try new fruits and vegetables. I cannot tell you how many times I have been motivated to try new dishes with my family after seeing the culinary creations these kid chefs develop. It’s wonderful knowing that we are inspiring future generations to make positive food choices.”

Visit www.walkonaz.com for complete contest details and to submit a recipe. All entries must be submitted no later than Friday, January 24, 2020, for consideration.

About Blue Cross Blue Shield of Arizona

Blue Cross Blue Shield of Arizona (BCBSAZ) is committed to helping Arizonans get healthier faster and stay healthier longer. With a focus on connecting people with the care they need, BCBSAZ offers health insurance and related services to more than 1.5 million customers. BCBSAZ, a not-for-profit company, is an independent licensee of the Blue Cross Blue Shield Association. The company employs more than 1,800 people in its Phoenix, Chandler, Flagstaff, and Tucson offices. Through advanced clinical programs and community outreach, BCBSAZ is inspiring health. To learn more, visit azblue.com.

SOURCE Blue Cross Blue Shield of Arizona

Related Links

http://www.azblue.com


Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.


https://www.prnewswire.com/news-releases/contest-encourages-kids-families-to-cook-together-in-2020-300980750.html