Chương Trình Tết Canh Tý 2020 tại Trung Tâm Thiền Từ Bi


Theo nguồn tin trên mạng của Compassionate Meditation Center

TRUNG TÂM THIỀN TỪ BI
1938 E LOS ARBOLES DRIVE, TEMPE, AZ 85284 626.789.4588 info@compassmeditation.com
CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẤT NIÊN KỶ HỢI VÀ ĐÓN XUÂN CANH TÝ 2020
Ngày 30 năm Kỷ Hợi (Thứ sáu ngày 24 tháng 1 năm 2020)
07:30 PM 08:00 PM 09:00 PM 11:00 PM 12:00 AM
Sám hối cuối năm Phổ Trà Cuối Năm Tọa Thiền
Dựơc Thực
Tụng Kinh Và Phát Lộc Đầu Năm
Sáng mùng 1 Tết Canh Tý (Thứ bảy ngày 25 tháng 1 năm 2020)
10:30 AM 11:00 AM 11:45 AM
Tụng Kinh Đầu Năm Thuyết Pháp
Thọ Trai
Sáng mùng 2 Tết Canh Tý (Chủ Nhật ngày 26 tháng 1 năm 2020)
09:30 AM 10:15 AM 11:30 AM
Tụng Kinh Thuyết Pháp Thọ Trai
COMPASSIONATE MEDITATION CENTER
1938 E LOS ARBOLES DRIVE, TEMPE, AZ 85284 626.789.4588
info@compassmeditation.com

PROGRAM LUNAR NEW YEAR 2020
Lunar New Year Eve – Friday January 24, 2020
06:30 PM 8:00 PM 09:00 PM
Repenting
Tea Meditation
Meditation
Lunar New Year Day – Saturday January 25, 2020
10:30 AM 11:00 AM 11:45 AM
Chanting Sermon Lunch
2nd day Lunar New Year – Sunday January 26, 2020
09:30 AM 10:15 AM 11:30 AM
Chanting Sermon LunchNote: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at yandy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại cttdvnphx.com.