CheapOair Xếp Phoenix Hạng 5 Trong 10 Nơi Hoa Kỳ Khách Du Lịch Thích Đi Vào Mùa Lễ Giáng Sinh 2013

Theo nguồn tin của CheapOair trên mạng prweb.com Source: CheapOair CheapOair Announces Top Destinations for 2013 Holiday Travel Season New York (PRWEB) December 04, 2013 Top 10 Domestic Holiday Destinations with Average Airfare: 5. Phoenix ($404)

http://www.prweb.com/releases/2013/12/prweb11390404.htm

Giá vé máy bay khứ hồi đi Las Vegas trung bình là 404 đô la

]]]]> ]]>

CheapOair Xếp Phoenix Hạng 7 Trong 10 Nơi Khách Du Lịch Thích Đi Trong Ngày Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ

Theo nguồn tin của CheapOair trên mạng prweb.com Source: CheapOair CheapOair Announces Top Destinations for Thanksgiving 2013 Travel

http://www.prweb.com/releases/2013/11/prweb11319654.htm

Leading Online Travel Agency Notes Increase in International Travel for Upcoming Holiday New York (PRWEB) November 11, 2013 Top U.S. Destinations and Average roundtrip airfare 7 — Phoenix — $359 Giá vé máy bay khứ hồi đi Las Vegas trung bình là 359 đô la

]]]]> ]]>