Ứng Cử Viên Đảng Cộng Hoà Jeff Flake Nhận Đươc Thêm 2.3 Triệu Cho Cuộc Trang Cử Thượng Nghị Sỹ

The nguồn tin của azfamily.com. Big money being dropped for Flake in Senate race

http://www.azfamily.com/news/Big-money-being-dropped-for-Flake-in-Senate-race–175524541.html

]]]]> ]]>