Chương trình Lễ Giao Thừa và Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 tại Chùa Thôn Yên trong thành phố Phoenix ở tiểu bang Arizona


Theo nguồn tin trên mạng của Chùa Thôn Yên

WHAT: 2024 Lunar new year’s eve and Tet Program at Chùa Thôn Yên

WHEN: Friday, February 9, 2024 from 10 PM to 12 PM
Saturday February 10, Sunday February 11, Monday February 12, 2024 from 8 AM to 9 PM

WHERE: 726 W Baseline Rd, Phoenix, AZ 85041
Phone: (602) 305-9115Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item .

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại cttdvnphx.com.