Mừng Xuân Ất Mùi tai Chùa Phước Tường

Theo nguồn tin Thằng Bờm AZ Online trên mạng của youtube.com

Mừng Xuân Ất Mùi tai Chùa Phước Tường – Mesa, AZ

http://youtu.be/-TDE4tmgjcY]]]]> ]]>