Cùng Mở Tiệm Ăn Ở Phoenix: Ông VN Đâm Chết 2 Người VN

Theo nguồn tin trên mạng của vietbao.com

http://vietbao.com/D_1-2_2-71_4-208350_5-15_6-1_17-25931_14-2_15-2/

]]]]> ]]>