Nina Gruber Chọn 10 Tô Phở Ngon Nhất Trong Thành Phố Phoenix Trên Trang Blog Báo The Phoenix New Times

Theo nguồn tin blog trên mạng của phoenixnewtimes.com 10 Best Bowls of Pho in Metro Phoenix

http://blogs.phoenixnewtimes.com/bella/2013/07/10_best_pho_in_phoenix.php?ref=trending

Da Vang 4538 N 19th Ave, Phoenix, AZ 85015 (602) 242-3575 Khai Hoang Restaurant 1537 E Apache Blvd Tempe, AZ 85281 (480) 829-7118 Pho Chandler 4055 S Arizona Ave Chandler, AZ 85248 (480) 895-9090 Pho Van 2095 N Dobson Rd #3 Chandler, AZ 85224 (480) 857-8130 Saigon Pho 1381 N Alma School Rd #3 Chandler, AZ 85224 (480) 786-8828 saigonphoaz.com Pho Thanh 702 W Camelback Rd, Ste. 14, Phoenix, AZ 85015 (602) 242-1979 unPhogettable 66 S Dobson Rd Mesa, AZ 85202 (480) 835-2298 www.unphogettable.com/ Tea Lite Café 7000 E Mayo Blvd #1084 Phoenix, AZ 85054 (480) 538-1600 www.tealitecafe.com Reathrey Sekong 1312 E Indian School Rd Phoenix, AZ 85014 (480) 238-0238 www.reathreysekong.com Rice Paper 2221 N 7th St Phoenix, AZ 85006 (602) 252-3326 ricepapereatery.com

]]]]> ]]>