Pho King Food Truck: Gánh phở của thế kỷ 21

Theo nguồn tin trên mạng của báo Người Việt

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=178257&zoneid=1#.Up4TlmRDtL4

]]]]> ]]>