Súng Nổ Ở Tiệm Walmart, 1 Người Chết

Theo nguồn tin trên mạng của vietbao.com

http://vietbao.com/D_1-2_2-71_5-15_6-1_14-2_15-2_17-28191_4-221024/

Source: vietbao.com

]]]]> ]]>