Bút Tre Magazine June 2015

Ngày 18 tháng 6 năm 2015, 5.000 quyển BT được phân phối đến các cơ sở thương mại Việt Nam tại tiểu bang AZ. Trong vòng 4 ngày báo có tại Utah, NM, Cali, và Texas. Trên bìa báo tháng này là các người mẫu tí hon Ryanh, Derek, và Sophia Dao-Morales. Ảnh do nhiếp ảnh gia Maria Morales chụp, và đã được Vinh Trần photoshop và thiết kế. Các bạn muốn tham gia Tuyển Lựa Ảnh Bìa xin vui lòng email ảnh đến ButTreMagazine@hotmail.com hoặc ButTre@ButTre.org. On June 18th, 2015, 5000 But Tre magazines have been distributed to businesses throughout AZ. The magazine will arrive in Utah, NM, Cali, and Texas within 4 days. Cover Little Models: Ryanh, Derek, and Sophia Dao-Morales Photographer: Maria Morales Cover Editing: Vinh Tran To submit your images for a chance to be on the cover of But Tre, please send your images to ButTreMagazine@hotmail.com or ButTre@ButTre.org.

https://www.facebook.com/buttremagazine/photos/a.10150800719811943.401886.272060526942/10153171242016943/?type=1&theater

https://www.facebook.com/buttremagazine]]]]> ]]>