TÌM MÃI THƯƠNG YÊU

Theo nguồn tin trên trang của Phoenix Vietnamese Community Center

Show “TÌM MÃI THƯƠNG YÊU” at Mekong Plaza Nối tiếp việc làm từ thiện của Nha Sĩ Ki Ngô được tổ chức hằng năm. Sẽ ra mắt vào Ngày 10 Tháng 10, 2015 tai Mekong Plaza. Continuing Dr. Ki Ngo annual philanthropic mission for the community. October 10, 2015. 7PM – 1AM

https://www.facebook.com/phxvncc/photos/a.138448642875336.30932.131329073587293/862929150427278/?type=1&theater]]]]> ]]>