Hát Cho Tình Yêu

Theo nguồn tin trên trang của Đại Dương Ban Nhạc

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=609104939231527&set=a.609105669231454.1073741825.100003960790530&type=1&theater]]]]> ]]>