But Tre Magazine August 2015 Issue

Theo nguồn tin trên trang facebook của But Tre Magazine

Ngày 19 tháng 8 năm 2015, 5.000 quyển BT được phân phối đến các cơ sở thương mại Việt Nam tại tiểu bang AZ. Trong vòng 4 ngày báo có tại Utah, NM, Cali, và Texas. Trên bìa báo tháng này là các người mẫu Tori Tang. Ảnh do nhiếp ảnh gia Neil Peters chụp, và đã được Janin Dispo và Vinh Trần photoshop và thiết kế. Các bạn muốn tham gia Tuyển Lựa Ảnh Bìa xin vui lòng email ảnh đến ButTreMagazine@hotmail.com hoặc ButTre@ButTre.org. On August 19th, 2015, 5000 But Tre magazines have been distributed to businesses throughout AZ. The magazine will arrive in Utah, NM, Cali, and Texas within 4 days. Cover Models: Tori Tang Photographer: Neil Peters Image & Cover Editing: Janin Dispo & Vinh Tran To submit your images for a chance to be on the cover of But Tre, please send your images to ButTreMagazine@hotmail.com or ButTre@ButTre.org.

https://www.facebook.com/buttremagazine/photos/a.10150800719811943.401886.272060526942/10153371906496943/?type=1&theater]]]]> ]]>